Banksparen is een fiscale mogelijkheid om voor de aflossing van de hypotheek en voor een (aanvullend) pensioen te sparen bij een bank. De huidige wetgeving voorzag uitsluitend in mogelijkheden bij verzekeraars. De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2007 ingestemd met het wetsvoorstel.

Beoogde voordelen

De wet zorgt het fiscaal gefaciliteerd sparen voor de oudedag en de eigen woning wordt verruimd verruimen en tegelijkertijd de concurrentie bij financiële aanbieders twordt vergroot. De verwachting is dat de verruiming zal leiden tot een toename van het aantal aanbieders en tot een grotere afname van de producten. Door de vergrote concurrrentie is de hoop dat de kosten zullen dalen, wat de consument ten goede komt.

Aflossing eigenwoningschuld

Voor het aflossen van de eigenwoningschuld (hypotheek) kan de woningbezitter nu gebruik maken van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De KEW is een levensverzekering die, onder bepaalde voorwaarden, niet belast is in box 3 maar in box 1. Het wetsvoorstel betreft een uitbreiding van de mogelijkheid om bij een bank een geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) of geblokkeerde beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning) te openen. De inleg en het rendement mogen alleen worden aangewend om de eigenwoningschuld af te lossen.

De voorwaarden zijn gelijk aan de Kapitaalverzekering Eigen Woning. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De spaarder of belegger heeft een eigen woning;
  • De spaarder of belegger wendt het opgebouwde bedrag aan ter aflossing van de eigenwoningschuld;
  • Er wordt tenminste 15 jaar achtereen ingelegd;
  • De hoogste inleg is niet hoger dan 10x de laagste inleg.

Oudedag

Voor het zelf sparen voor de oudedag kunnen werknemers en zelfstandig ondernemers nu gebruik maken van een lijfrenteverzekering. Mits een pensioentekort aangetoond kan worden is de premie voor de lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar en is het opgebouwde kapitaal niet belast in box 3. Uiteindelijk is de uitkering wel belast. De belastingheffing wordt dus uitgesteld.

De wet maakt het mogelijk om voor de oudedag te sparen met een geblokkeerde spaarrekening (lijfrentespaarrekening} of een geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrentebeleggingsrecht).

Financiële dekking

Gezien de verwachting dat banksparen tot een grotere afname van de producten zal leiden, heeft de Tweede Kamer ingestemd met een tweetal maatregelen om de invoering financieel mogelijk te maken. De assurantiebelasting wordt verhoogd van 7 naar 7,5%. De mogelijkheden voor het sparen voor de oudedag worden ingeperkt. Het maximale inkomen waarbij fiscaal vriendelijk gespaard kan worden wordt verlaagd van € 150.957,– naar € 103.257,– (2008).