Deze verzekering kan als aanvulling op de machinebreukverzekering gesloten worden.

Premie

De premie wordt vastgesteld over een jaarbedrag. Alvorens tot afgifte van een premie over te gaan zullen verzekeraars doorgaans onderzoeken:

  •  Wat is de invloed van de stopzetting van elk van de machines individueel op het bedrijfs- c.q. produktieproces?
  •  Hoeveel tijd is er naar verwachting nodig voor reparatie c.q. vervanging?
  •  Welke mogelijkheden zijn er om snel over te gaan tot continuering van de productie (m.a.w. hoeveel maatwerk komt er bij vervanging aan te pas)
  • Doorgaans hebben verzekeraars een eigen expertisedienst die alvorens het risico te accepteren bij u een inspectie zullen uitvoeren.

Eigen risico

Als eigen risico worden vaak een aantal dagen opgenomen alvorens de verzekeraar tot schadevergoeding overgaat. Dit noemt men ook wel carenzdagen. Deze dagen tellen niet mee voor de uitkeringstermijn.

Schadevergoeding

Op basis van een accountantsverklaring zal er een bedrag per productie-eenheid overeengekomen worden. Voorbeelden van dergelijke vergoedingen zijn: een kilo onverwerkte grondstof, tonnen niet geproduceerde eenheden etc.etc. De vergelijking tussen de verwachte productie en de schade nog gerealiseerde produktie.

De duur van schadevergoeding wordt van tevoren vastgesteld. Vaak worden hierbij termijnen van 13 en 26 weken gehanteerd. Dit noemt men ook wel de uitkeringstermijn.

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering