Montageverzekeringen bieden materiële zekerheid bij het uitvoeren van constructieactiviteiten. Alle aanbouw-, verbouw- of revisieactiviteiten aan installaties en machines komen voor deze verzekering in aanmerking.

De continuïteit van een constructiewerk wordt met een montageverzekering veilig gesteld als zich een gedekte schade voordoet. Bij schade zal lang niet altijd duidelijk zijn wie de schade moet dragen. En als dit wel duidelijk is, kan het nog zo zijn dat die partij onvoldoende middelen heeft. Zonder montageverzekering zou de voortzetting van het te construeren object in gevaar kunnen komen.

Met de aanvullende bedrijfsschadedekking kan bovendien de continuïteit van de bestaande bedrijfsvoering worden veiliggesteld.

Voor wie is deze verzekering bedoeld:

In de meeste gevallen wordt de montageverzekering gesloten door de (hoofd)installateur/aannemer of de opdrachtgever. Zoals bijvoorbeeld nuts- en telecombedrijven, constructiebedrijven, metaal-, hout- en kunststofverwerkende industrie, grafische industrie en dergelijke.

De montageverzekering kent twee varianten:

  1. Aflopend: Voor één specifiek object in aanbouw, verbouw of revisie.
  2. Doorlopend: Voor meerdere objecten, zodat er geen afzonderlijk af te sluiten verzekering nodig is voor elke nieuwe aanbouw-, verbouw- of revisieactiviteit. Dit is interessant voor installateurs en machinebouwers die meerdere objecten per jaar onder handen hebben. De verzekering heeft betrekking op alle werken die door de installateur/aannemer in uitvoering zijn genomen of door de opdrachtgever zijn uitbesteed, overeenkomstig de soort en aard van de werken zoals is bepaald in de polis. Voor elk verzekerd werk geldt de maximale overeengekomen geschatte eindwaarde, montage- en onderhoudstermijn, al dan niet inclusief testen/ proefdraaien.

Voor turn-keyprojecten kan de montageverzekering worden gecombineerd met een garantieverzekering. Daarmee zijn de risico’s tijdens montage, proefbedrijf en garantietermijn op adequate wijze verzekerd.

Dekkingen:

De montageverzekering biedt een brede dekking en bestaat uit een aantal rubrieken. De eerste rubriek (‘Het werk’) is verplicht en de overige rubrieken kunnen facultatief meeverzekerd worden, zodat optimale zekerheid bereikt kan worden.

Rubrieken van de montageverzekering:

Rubriek I   Het Werk
Rubriek II  Aansprakelijkheid
Rubriek III  Bestaande Eigendommen Opdrachtgever
Rubriek IV  Hulpmateriaal
Rubriek V  Eigendommen van bouwdirectie en Personeel
Rubriek VI  Transport
Rubriek VII*  Bedrijfsschade
*Deze rubriek is alleen mee te verzekeren bij Montageverzekering Aflopend.

Te verzekeren montagewerken

Alle aanbouw-, verbouw- of revisieactiviteiten aan installaties en machines komen voor deze verzekering in aanmerking. Voor de montageverzekering Doorlopend dienen de volgende werken moeten afzonderlijk gemeld te worden:

  • werken waarbij heiwerk en/of bemaling (met uitzondering van open bemaling) zal plaatsvinden;
  • werken die niet passen binnen de polisomschrijving qua aard, bouwtermijn, onderhoudstermijn en verzekerd bedrag.

Na melding van deze werken zal de verzekeraar zo spoedig mogelijk melden tegen welke condities verzekering mogelijk is.

Premies bouw

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen