Algemeen

De individuele ongevallenverzekering geeft een uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Voordelen

 • Ongevallen ontstaan door ziekte zijn gedekt
 • Een ongeval dat een verzekerde overkomt als bestuurder van een motorrijwiel valt onder de dekking van de verzekering mitst de verzekerde de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt. Voor dit risico geldt geen toeslag. Het risico is ook te verzekeren als de verzekerde de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt. Dan geldt een toeslag van 25%;
 • Whiplash is meeverzekerd;
 • Indien 6 maanden na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, vergoedt de verzekeraar over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de zesde maand na het ongeval;
 • Een voordeel van de individuele ongevallenverzekering van Delta Lloyd is de hoge eindleeftijd: 70 jaar;
  Speciaal voor chirurgen, opererend specialisten, tandartsen en dieren- en veeartsen heeft de verzekeraar van de individuele ongevallenverzekering een bijzondere uitkeringsschaal ontwikkeld. Op een groot aantal onderdelen is het uitkeringspercentage hier fors hoger dan gebruikelijk. Ook de definitie van een ongeval is ruimer. Onder een ongeval wordt tevens verstaan de gevolgen van een infectie, mits er causaal verband is tussen de infectie en een uitwendige verwonding;
 • Bepaalde beroepsbeoefenaren hebben belang bij een extra hoge uitkering bij verlies van een hand of een of meerdere vingers. Tegen een premie-opslag kunnen deze personen de in de gliedertaxe vermelde uitkeringspercentages voor de vingers en de duimen verdubbelen. Bij het verlies van de hele hand(functie) wordt maximaal 100% uitgekeerd;
 • De verzekering is onopzegbaar van de zijde van de verzekeraar. Dit betekent dat de verzekeraar de individuele verzekering niet kan opzeggen of de dekking kan beperken in verband met een slecht schadeverloop of een slechter wordende gezondheid van de verzekerde;
 • De individuele ongevallenverzekering biedt werelddekking.
 • De individuele ongevallenverzekering biedt maatwerk. De flexibiliteit komt onder meer tot uitdrukking in de vrijheid om zelf de hoogte van het verzekerde bedrag te kiezen. Het maximum is maar liefst € 500.000.
  Naar keuze kunnen Rubriek A en Rubriek B (zie uitleg onder het kopje “dekking”) zowel afzonderlijk als in combinatie worden gesloten. Als alleen Rubriek A wordt gesloten geldt wel een premie-toeslag van 25%. Deze toeslag wordt ook over dat deel van de Rubriek A-som berekend, dat een op dezelfde polis verzekerde Rubriek B-som overschrijdt. Indien op de individuele ongevallenverzekering uitsluitend een Rubriek B-som wordt verzekerd, geldt er geen premietoeslag.
 • Verder is er een keuzemogelijkheid tussen gelijkblijvende of klimmende verzekerde bedragen. Bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag blijft deze gedurende de looptijd van de verzekering gelijk en bij een klimmend verzekerd bedrag stijgt deze jaarlijks met 5% (enkelvoudige klim). Voordeel van deze klimvorm is dat deze verhogingen non-selectief plaatshebben, voor de verhogingen hoeft dus niet weer een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Dekking

De individuele ongevallenverzekering kent twee verzekerde bedragen:

 • Rubriek A: een bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden;
 • Rubriek B: een bedrag dat uitgekeerd wordt bij blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit is het uit te keren bedrag afhankelijk van de graad van invaliditeit.

Premieberekening

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen