Een opstalverzekering verzekerd u tegen de financiële gevolgen van brand, inbraak, storm, vernieling en andere schades aan uw huis.Deze verzekering dekt de schade aan uw woning. Uw kunt uw huis verzekeren tegen schade die ontstaat door onder andere brand, blikseminslag, storm, explosie, water, olie, rook en roet. Ook opruimingskosten kunnen worden meeverzekerd.
U heeft de keuze uit verschillende eigen risico’s. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie. Bij stormschade geldt meestal een verplicht eigen risico.

Hoe kunt u het bedrag vaststellen?

Ga uit van de herbouwwaarde van uw huis. Dat is het bedrag dat u nú kwijt zou zijn om uw huis opnieuw te bouwen (exclusief de grond).

Ter bepaling zijn betrouwbare gegevens:

  • Een taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar;
  • Bij nieuwbouw, de oorspronkelijke bouwprijs (aanneemsom plus bijkomende kosten, inclusief de kosten van de fundering);
  • Het verzekerd bedrag van uw huidige verzekering, voor zover deze geïndexeerd is;
  • Het invullen van een herbouwwaardemeter.

Premieberekeningen