Overlijdensrisicoverzekering

Een vorm van een levensverzekering die een vast bedrag uitkeert als binnen de looptijd van de verzekering de verzekerde komt te overlijden. Het verschil met een normale levensverzekering is dat bij een normale levensverzekering er na het verstrijken van de looptijd, bij het in leven zijn van de verzekerde, een kapitaal uitgekeerd word.

Bij een overlijdensrisicoverzekering gebeurt dit niet. Deze keert alleen uit bij het overlijden van de verzekerde(n). Bij het afsluiten van sommige hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een vast kapitaal. Dit kapitaal wordt direct na overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigden bijvoorbeeld uw partner, kinderen of erfgenamen. Hiervoor betaalt u gedurende de looptijd een vaste verzekeringspremie.
De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van risico’s die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven, zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.pan>

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag afneemt.
De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s, zoals inkomstenterugval na het overlijden van de kostwinnaar.

De overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling

Bij een overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling wordt jaarlijks de door u verschuldigde premie opnieuw op basis van uw leeftijd worden vastgesteld. Dit staat in de verzekeringswereld bekend als de leeftijdsafhankelijke premie. Kenmerk hiervan is dat gedurende de looptijd de premie stijgt omdat de contractant ouder wordt. Hiernaast kunt u jaarlijks het verzekerde bedrag naar uw wens aanpassen.
De overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling biedt u de meeste flexibiliteit en is voordelig, indien u verwacht de polis binnen de looptijd op te zeggen.

De annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een annuïtair dalend kapitaal. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt ligt vrijwel altijd tussen de 4 en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerd bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd kapitaal sterk afneemt.

De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het aflossen van uw hypotheek of het regelen van een nabestaandenvoorziening.