Waardeoverdracht informatie op onze website is terug te vinden in diverse artikelen over dit onderwerp.
Een duidelijk waardeoverdracht brochure van Pensioenkijker is ook een goed naslagwerk.

Let bij de waardeoverdracht pensioen op de wettelijke (re)actietermijnen

Maand 0 t/m 6
De nieuwe werknemer dient binnen zes maanden na opname in de pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever een verzoek tot opgave over de gevolgen van waardeoverdracht in.
Opgave van het oude polisnummer en de uitvoerder van de oude regeling zijn hierbij vereist.

Maand 7
De pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever heeft één maand de tijd (na ontvangst van het verzoek) om een opgave van de benodigde gegevens en de overdrachtswaarde bij de pensioenuitvoerder van de vorige werkgever op te vragen.

Maand 8 en 9
De pensioenuitvoerder van de oude werkgever verstrekt de benodigde informatie binnen twee maanden.

Maand 10 en 11
De pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever moet, na ontvangst van de benodigde informatie, binnen twee maanden de nieuwe werknemer een vrijblijvende opgave over de gevolgen van waardeoverdracht met een akkoordverklaring sturen.

Maand 12 en 13
De nieuwe werknemer moet de opgave bij akkoord met de waardeoverdracht, binnen twee maanden volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Als er een nabestaandenpensioen is verzekerd in de oude pensioenregeling dan tekent de partner mee op de offerte. Doet de partner dit niet, dan blijft het nabestaandenpensioen achter bij de oude pensioenuitvoerder als ‘’slapersrecht”.

Maand 14
De feitelijke waardeoverdracht vindt binnen 10 werkdagen plaats. Daarmee komt het pensioen bij de oude pensioenuitvoerder te vervallen.