Concerns met werkmaatschappijen en WGA eigenrisicodragen

klok ns

Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen (filialen) kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Binnen een holding met werkmaatschappijen is het goed om na te gaan of er nog ‘verdwaalde’ BV’s bestaan, die in tegenstelling tot andere onderdelen nog altijd bij UWV zijn verzekerd. Binnen een holding met verschillende werkmaatschappijen kunnen er grote verschillen tussen deze werkmaatschappijen bestaan als het gaat om de sectorindeling bij UWV, de flexschil en het verzuim- en WGA-beleid. Welke specifieke regelingen gelden binnen een sector, bijvoorbeeld vanuit de cao? Denk hierbij aan specifieke afspraken over re-integratie, aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid of investeringen in duurzame inzetbaarheid. Al deze vragen zouden per werkmaatschappij moeten worden beantwoord.

De afweging zal dan moeten zijn of de werkgever per werkmaatschappij een keuze wil maken of dat men kiest voor één lijn die voor het gehele personeelsbestand geldt.  Zeker als de afweging voor WGA eigenrisicodragers genomen moet worden.

Het is niet logisch om binnen één concern BV’s onder te verdelen tussen het publieke – en private bestel. Belangrijke vraag is daarom:

 • zijn alle BV’s bij de verzekeraar (en de Belastingdienst) bekend?
 • en zijn relevante wijzigingen in tenaamstelling en loonheffingennummers doorgegeven?

Het belang om een overzicht te hebben van alle loonheffingennummers is dus, zeker voor de WGA eigenrisicodragers gaat, van groot belang.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

De WGA premie gevolgen bij fusie en/of overnames

studie stoelUitgangspunt is altijd dat een WGA eigenrisicodrager kan worden aangevraagd per loonheffingenummer. Zodra er echter sprake is fusie en/of overnames dan roep dat de vraag op hoe er naar de overgang van activiteiten en gedifferentieerde WGA premie moet worden gekeken.

Werkgevers waarbij fusie en/of overnames spelen (nu of in de toekomst), vormen een bijzondere groep voor de WGA beoordeling. Hoe ziet de (verzekerings)situatie van de betrokken partijen er uit? Is er wel of geen inlooprisico? Blijven de werkgevers publiek of privaat verzekerd? En geven zij relevante wijzigingen tijdig door aan alle betrokken partijen?

Voor de UWV-premie gelden bij overgang van activiteiten (onder meer bij overnames) specifieke spelregels. Daarbij is vooral het moment belangrijk:

 • Bij overgang per 1 januari 2017. Per direct de nieuwe premie voor beide bedrijven.
 • Bij overgang in de loop van het kalenderjaar. De nieuwe premie vanaf 1 januari 2017 daaropvolgend, als de overdragende en overnemende partijen bestaande werkgevers zijn.
 • Is de overnemende partij een nieuwe werkgever? Dan betaalt deze per direct de nieuwe premie. De premie voor de overdragende partij wordt per 1 januari 2017 daaropvolgend aangepast.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Bijzondere zieken binnen de Ziektewet

Als werkgever kunt u voor de Ziektewet een eigenrisicodrager worden. En dat betekent dat als uw werknemer ziek wordt, u meestal zijn loon doorbetaalt. Ook als die werknemer al uit dienst is (28 dagen regel).  Dat wordt nawerking genoemd.

Maar soms kunt u, als eigenrisicodrager, ook voor uw zieke werknemer met een dienstverband een Ziektewet-uitkering bij het UWV aanvragen.  Deze Ziektewet-uitkering duurt uiterlijk tot uw werknemer 2 jaar (104 weken) ziek is. Als uw werknemer ziek wordt, geldt in sommige situaties de UWV-Ziektewet als ‘vangnet’. Dit zijn die bijzondere gevallen:

 1. Ziek door zwangerschap of bevalling
 2. Ziek door orgaandonatie
 3. De werknemer heeft een no-riskpolis
 4. De werknemer valt onder de Compensatieregeling en is ziek
 5. Werknemers die onder de doelgroep van de participatiewet vallen.

Hieronder de details van deze regeling.

[Lees meer…] overBijzondere zieken binnen de Ziektewet

UWV Aspectenlijst eigenrisicodrager Ziektewet

notebook en handenAls u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst (Download aanvraag Eigenrisicodragerschap Ziektewet(pdf)) , moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Als eigenrisicodrager regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft om de Ziektewet uit te voeren, of u koopt deze in. U beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is. Als eigenrisicodrager Ziektewet kunt u de uitvoering van de Ziektewet overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. U bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees de UWV Aspectenlijst eigenrisicodrager Ziektewet
 2. U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuurt u, met uw aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.
 3. U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Het is vooralsnog ons (juli 2016) nog niet duidelijk welke praktische problemen zullen ontstaan als het UWV het verzoek voor eigenrisicodragerschap Ziektewet zal afwijzen. Sommige verzekeraars zullen immers vaak een koppeling aanbieden van het eigenrisicodragerschap Ziektewet met de WGA eigenrisicodragerschap. De één niet zonder de ander.

Als het UWV op basis van de informatie uit de door de werkgever ingevulde antwoorden op de vragen uit de aspectenlijst, besluit dat er onvoldoende reden is om het eigenrisicodragerschap te accepteren dan is mogelijk ook een WGA eigenrisicodragerschap twijfelachtig.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA Garantieverklaring

pen en papierAls u werkgever eigenrisicodrager voor de WGA bent en wenst u dat ook te blijven in 2017, dan is een nieuwe garantieverklaring nodig om te overleggen aan de Belastingdienst. U heeft voor het inleveren van de garantieverklaring tot uiterlijk 31 december 2016 de tijd.

Deze garantieverklaring geldt dus alleen voor bestaande eigenrisicodragers voor de WGA 2017 en volgende jaren. Wilt u ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet dan geldt de termijn van 1 oktober van dit jaar 2016.

Er zijn belangrijke wijzigingen op komst voor de eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan bent u dat vanaf 2017 niet alleen voor de WGA-vast, maar ook voor de WGA-flex. Deze worden namelijk aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling moet u uiterlijk eind van dit jaar een nieuwe garantieverklaring – die op het gehele WGA-risico ziet – inleveren bij de Belastingdienst.

Garantieverklaring aanvraag Eigenrisicodragen WGA 2017 (pdf)

[Lees meer…] overWGA Garantieverklaring

Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA

papier en penMet dit formulier kunt u het eigenrisicodragerschap voor de wga aanvragen of beëindigen. Als werkgever kunt u er namelijk voor kiezen het eigen risico voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga) te dragen.

Download: Aanvraag of beeindiging eigenrisicodragerschap wga 2017 (pdf)

Als eigenrisicodrager voor de wga neemt u toekomstige wga-uitkeringen van (ex-)werknemers over van uwv en verzorgt u zelf de re-integratietaken. U kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA jaarlijks op 1 januari of op 1 juli laten ingaan of beëindigen. Uw aanvraag daarvoor moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wilt u eigenrisicodrager worden, dan moet u bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. – U hebt een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar die u met uw aanvraag meestuurt. U kunt een modelgarantieverklaring hier downloaden.
 2. – Uw eigenrisicodragerschap voor de WGA is in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet door uzelf beëindigd en ook niet door ons vanwege de noodregeling van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht.

Startende werkgevers: [Lees meer…] overAanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Belastingdienst informeert werkgevers over WGA

5 voor 12De Belastingdienst heeft deze week een brief over WGA (pdf) verstuurd aan werkgevers die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

In deze brief geeft de Belastingdienst aan dat werkgevers die ook per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen blijven (voor zowel tijdelijke als vaste werknemers) voor 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring moeten opsturen.

De termijnen zijn strikt, zowel voor nieuwe uittreders uit het publieke bestel als bestaande eigenrisicodragers. Wees attent op de kans dat verzekeraars rond de verplichte data 1 oktober en 31 december te maken gaan krijgen met een achterstanden in de werkvoorraden. neem dus op tijd beslissingen over de WGA en ziektewet wijzigingen.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA nieuwe eigenrisicodragers

overstappersWelke bedrijven zouden er goed aan doen te overwegen over te stappen van het UWV naar een private verzekeringsmaatschappij.

 • Nieuwe uittreders voor de WGA die nu nog verzekerd zijn bij UWV.
 • Eerdere terugkeerders naar het publieke bestel die minimaal drie jaar publiek verzekerd zijn.
 • Startende werkgevers.
 • Werkgevers met een Stoploss-verzekering.
 • Werkgevers die  een gunstig risico zijn, maar bij UWV in hun ongunstige sector zijn  ‘gestraft’.
 • Nieuwe werkgevers met een onvolledige referentieperiode (cijfers 2016).

Nieuwe uittreders voor de WGA die nu nog verzekerd zijn bij UWV
Voor diverse werkgevers die in het verleden eigenrisicodrager wilden worden, leek dit niet haalbaar vanwege het inlooprisico. Zij konden geen private oplossing vinden, of alleen tegen een forse inloopkoopsom. Veel van hen willen alsnog eigenrisicodrager voor de WGA worden, maar hebben dit uitgesteld tot 1 januari 2017. Nu deze werkgevers de staartlasten kunnen achterlaten bij UWV, is de belangrijkste drempel weggenomen. Het is daarom goed om aandacht te hebben voor twee bijzondere groepen werkgevers:
Publieke werkgevers met een hoge schadelast (vast)
Een goed voorbeeld zijn publieke werkgevers die nu de maximumpremie betalen en zonder dit maximum eigenlijk een hogere gedifferentieerde premie zouden moeten betalen. Door de samenvoeging van ‘vast en flex’ in 2017, komt dit maximumbedrag hoger te liggen. De premie voor 2017 kan daarmee stijgen en is niet per se gelijk aan de optelsom van de vast en flex premies over 2016. Waar werkgevers in 2016 nog gunstig uit konden zijn met een ‘afgetopte’ maximale premie, profiteren werkgevers hier mogelijk minder van in 2017.

Eerdere terugkeerders naar het publieke bestel die minimaal drie jaar publiek verzekerd zijn
Werkgevers kunnen pas eigenrisicodrager voor de WGA worden, als zij minimaal drie jaar bij UWV verzekerd zijn geweest. Daarom kunnen werkgevers die na 1 januari 2014 zijn teruggegaan naar UWV nog niet terugkeren naar een private verzekeraar. Werkgevers die op of voor 1 januari 2014 zijn teruggekeerd, krijgen wel toestemming. [Lees meer…] overWGA nieuwe eigenrisicodragers

WGA Publiek of Privaat verzekeren. Waarom moet ik kiezen?

handtekening keukentafel1 oktober 2016

Bestaande eigenrisicodragers moeten ook vóór 1 oktober aanstaande hun keuze hebben gemaakt.

Terug naar UWV. Werkgevers waarvan de Belastingdienst niet op tijd een nieuwe garantieverklaring ontvangt (inclusief Flex-dekking), gaan van rechtswege terug naar UWV. De private WGA-verzekering eindigt dus eind van dit jaar. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele gekoppelde Ziekengeldverzekeringen. Werkgevers die eerder bewust kozen voor een 12-jaarspropositie , zijn voor het WGA-risico dan afhankelijk van UWV premies.

De grootte van de onderneming bepaalt de UWV-premie, die gebaseerd is op de historische lasten. Een werkgever die terugkeert naar UWV is verplicht zich daar in ieder geval tot 1 januari 2020 te verzekeren. Als u per 1 januari 2017 dus geen eigenrisicodrager wil blijven voor de WGA, dan moet u tot minimaal 1 januari 2020 wachten voor uw bedrijf weer kan uittreden.

Alternatief privaat blijven.

Verzekeraars zijn druk bezig alternatieve voorstellen uit te werken. De komende weken zullen die toegezonden worden aan de werkgevers. Alles moet in tempo daarna worden afgehandeld. Het lijkt erop dat de aanbiedingen financieel gunstiger zullen zijn dan bij de UWV. Dat is niet verwonderlijk. Verzekeraars willen niet graag 3 jaar lang langs de zijlijn staan dus de premies en dienstverlening zal zeker scherp worden berekend.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA en Ziektewet maatregelen overheid

BeZaVa maatregelenWij gaan de komende week veel aandacht geven aan de BeZaVa wet (Modernisering Ziektewet) en alle elementen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juni 2015 aangekondigd dat de overheid maatregelen neemt om de hybride WGA-markt te verbeteren.
Asscher informeerde de Tweede Kamer met diverse brieven:

Maatregel 1
Historische WGA-lasten beïnvloeden premie
De WGA-premie die (middel)grote werkgevers vanaf 1 januari 2017 aan UWV betalen, is afhankelijk van hun volledige historische WGA-lasten. De publieke premie is daardoor beter vergelijkbaar met de premiestelling van private verzekeraars. Bovendien kunnen eigenrisicodragers hierdoor niet meer tegen betaling van de minimumpremie terugkeren naar UWV.

Maatregel 2
Aanpassing staartlasten
De overheid past ook de financieringswijze van de staartlasten van (middel)grote werkgevers aan. Dit zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap van UWV naar een private verzekeraar een WGA-uitkering ontvangen, of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen. De aangekondigde maatregel maakt het voor alle werkgevers mogelijk om eigenrisicodrager te worden, zónder dat zij de bestaande en toekomstige WGA-lasten van zieke werknemers hoeven te financieren. We noemen dit ook wel ‘het achterlaten van de staartlasten’.

Door deze twee maatregelen verdwijnt de prikkel om terug te keren naar UWV en is het makkelijker om uit te treden.

Aanvullende maatregel
In een aanvullende maatregel heeft de minister aangekondigd dat alle eigenrisicodragers die terugkeren naar UWV voortaan verplicht zijn om minstens 3 jaar publiek verzekerd te zijn.

Samenvoeging WGA Vast en WGA Flex
WGA Vast en WGA Flex zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor keren bestaande eigenrisicodragers voor WGA Vast, die niet bereid zijn om ook het risico van WGA Flex-uitkeringen te dragen, verplicht terug naar UWV. Om eigenrisicodrager te kunnen blijven, zijn deze werkgevers verplicht een nieuwe garantstelling af te geven. Voor niet-eigenrisicodragers blijven de gebruikelijke procedures gelden.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager