Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk voor mij?

Door de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAZ) enkele jaren geleden, bestaan er voor zelfstandig ondernemers geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorziening meer. Het enige waar je uiteindelijk bij arbeidsongeschiktheid op terug kunt vallen is de bijstand. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor je inkomen, je huis, het gezin en voor de continuïteit van je bedrijf. Als je nagaat dat 1 op de 10 ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering dus écht geen overbodige luxe.

Verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s)

Ondanks deze enorme risico’s heeft maar liefst de helft van de ondernemers nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Onderzoek wijst uit dat veel zelfstandigen een AOV te duur vinden. Afhankelijk van de gekozen verzekering, dekking en het beroep kan de premie inderdaad oplopen. Door de vele dekkingsvariabelen is er tegenwoordig een ‘AOV op maat’ op te stellen, die en betaalbaar is, en een passende verzekeringsdekking biedt. Daarnaast is de premie van een AOV fiscaal aftrekbaar (waardoor de overheid een deel van de premie voor zijn rekening neemt).

[Lees meer…] overIs een arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk voor mij?

ZZP-ers en een goedkope AOV

De financiële risico’s van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid zijn groot. De bewustwording daarvan verdient dan ook veel aandacht. Daarom kozen het Platform Zelfstandig Ondernemers en arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir voor een samenwerking. Esther Raats-Coster, voorzitter PZO en Louis van Drunen, directeur Movir hebben afgelopen week het eerder overeengekomen convenant bekrachtigd.

Bewustwording
Esther Raats: “Wij vinden het erg belangrijk dat zzp’ers zich bewust zijn van alle risico’s rondom arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit voor de onderneming, maar ook voor de privésituatie? De gevolgen kunnen enorm zijn. Onlangs bleek dat 58% van de zzp’ers deels of helemaal niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten die de verzekering met zich meebrengt.

Kosten en premiekorting
Veel zzp’ers vinden een aov te duur. Raats:”Duur is bij arbeidsongeschiktheid een relatief begrip. Betaalbaar en passend bij de situatie is waar het om gaat. Ik ben daarom blij dat PZO zich dit jaar onder andere richt op arbeidsongeschiktheid. In april brengen wij dit onderwerp en onze oplossingen bovendien specifiek onder de aandacht van de leden.”
Onderdeel van de samenwerking tussen PZO en Movir is overigens een premiekorting voor leden met een zakelijke beroep. De verzekering kan via ons kantoor worden afgesloten. Bel ons gerust als u meer informatie wilt.

[Lees meer…] overZZP-ers en een goedkope AOV

Wie wint er met touwtrekken?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verhoudingsgewijs verzekeringen met een hoge premie. Kritisch de zin en onzin van een dergelijke verzekering beoordelen, kan een flinke besparing opleveren.

Even de theorie: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de financiële gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Dus schade aan goederen of letselschade valt niet onder zo’n verzekering.

De start. Eerst is het verstandig te kijken naar de start van een opdracht want daar ligt al vaak een belangrijk moment om veel problemen te vermijden. Als een beroepsbeoefenaar (of ZZP-er) zich laat inhuren, is het verstandig dat de de opdrachtgever goed weet wat zij wel en niet tot haar verantwoordelijkheid vindt horen. Omschrijf die opdracht nauwkeurig in de offerte/opdracht zodat er later geen misverstanden over ontstaan. Vergeet niet ook bij wijzigingen tussendoor die opdracht schriftelijk vast te leggen.

Leveringsvoorwaarden. Een beroepsbeoefenaar doet er verstandig dienstenvoorwaarden mee te zenden. Die zijn vaak standaard te krijgen bij een branchevereniging of bij de Kamer van Koophandel. Vaak kan een beroepsbeoefenaar (of ZZP-er) daarmee de aansprakelijkheid al flink beperken. Een beroepsbeoefenaar doet er verstandig aan de aansprakelijkheid in die voorwaarden tot een maximum in te perken. Natuurlijk moet dat wel een redelijke grens zijn anders werkt het niet bij een rechter. Die kijkt bij geschillen altijd of de dienstenvoorwaarden van haar redelijk en billijk waren.

Fouten….

[Lees meer…] overWie wint er met touwtrekken?

Amsterdamse ZZP-ers

Ongeveer een derde (33%) van de zelfstandigen zonder personeel in Amsterdam heeft geen basiszorgverzekering. Die is wel verplicht.

Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeentelijke dienst onderzoek en statistiek onder ruim achthonderd zzp’ers. Het aantal personen zonder zorgverzekering onder Amsterdamse zzp’ers is relatief hoog. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat van alle Nederlanders slechts 1,2 procent geen zorgverzekering heeft. Ook op andere gebieden hebben zzp’ers in de hoofdstad hun zaken vaak niet op orde. Zo liet 42 procent van de ondervraagden weten helemaal geen pensioen geregeld te hebben. Bijna twee derde gaf aan niet genoeg pensioen op te bouwen. Verder heeft driekwart geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. [Lees meer…] overAmsterdamse ZZP-ers

ZZP-er Zelfstandigen Zonder Polis

Zzp’ers laten zich niet door een crisis uit het veld slaan. Zij kiezen bewust voor ondernemerschap en 88 procent zou dat ondanks de crisis opnieuw doen. Dat bijstand voor zelfstandigen (Bbz) hen in geval van een dip kan helpen, is amper bekend. De overgrote meerderheid van zzp’ers kent de regeling niet.

Dat blijkt uit onderzoek ‘Stand van Zaken Zonder personeel (pdf)’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Zelfstandigen kunnen niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen en moeten zich daarom verzekeren tegen risico’s in de toekomst.

•    Zzp’ers hebben vaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (72 procent), maar zijn minder vaak verzekerd tegen ziekte (slechts 20 procent) of arbeidsongeschiktheid (36 procent). Dit zijn lagere percentages dan uit eerder onderzoek naar voren kwam.
•    Eén op de twee zzp’ers bouwt een reserve op voor de oudedagvoorziening. 50% doet het dus zonder.
•    In de (land-)bouw zijn zzp’ers vaker dan gemiddeld verzekerd tegen risico’s.
•    In de bouw en de zakelijke dienstverlening heeft men vaker een pensioenvoorziening.

Bent u zzp-er en wilt u weten waar u nou echt verstandig aan doet: bel of mail ons even.

FNVPZOAOV

FNV Zelfstandigen en PZO bieden ZZP-ers een basisverzekering voor zelfstandigen aan. De kosten zijn laag, tussen de veertig en zestig euro per maand, maar de verzekering dekt dan ook slechts voor een periode van maximaal twee jaar en vergoedt maximaal 30.000 euro per jaar. “De meeste mensen zijn korter ziek”, verklaart FNV.

De meesten zijn inderdaad korter ziek. Maar een maximale vergoeding van 2 jaar biedt nauwelijks soelaas bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en kent alleen nadelen. Juist de keuze om de uitkeringsduur te beperken, is een vreemde keuze. Er zijn veel betere mogelijkheden om de premiehoogte te verlagen. Denk maar eens aan:

 • Het beperken van de uitkeringsdrempel;
 • Een ander AO-criterium;
 • Een langere wachttijd;
 • Een lager verzekerd bedrag;
 • Wijzigen indexering;
 • etc.

Juist de keuze om de duur te beperken tot 2 jaar kan elke ZZP-er in grote problemen brengen. De FNV zegt dat het storm loopt. Dat mag zo zijn maar we zijn benieuwd of al de ZZP-ers die deze arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten ook de alternatieven hebben gezien.  Twijfelt u? Wij kunnen u die verschillen wel tonen. Ook kunnen we berekenen hoe snel u na 2 jaar in de bijstand terecht komt.

Dat arbeidsongeschiktheid soms ook pas veel later wordt erkend, blijkt uit onderstaand verhaal. Na 12 jaar lijken de slachtoffers nu pas een uitkering te mogen verwachten. [Lees meer…] overFNVPZOAOV

Mappenmaand voor bedrijven

Bij Univé is de Mappenmaand van start gegaan. Tot eind februari kan iedereen met zijn/haar map verzekerings- en hypotheekpolissen een afspraak maken bij één van de 150 regiokantoren. Daar controleert een expert onder meer op dubbele verzekeringen, onderverzekering en kijkt of er premievoordeel te behalen valt met een pakketverzekering.  (bron AMWeb)

Een uitstekend initiatief van Univé. 1 op de 4 particulieren kijken met grote tegenzin naar hun polismap. Vaak onbegrijpelijke termen en voorwaarden. Zelfs na het bestuderen van een polismap blijft het gevoel knagen dat het onduidelijk is of er geen missers in zitten. Wij hebben daarom een eenvoudige online presentatie gemaakt waar iedereen even de risico’s zelf kan langslopen. Want dat is het nadeel van de mappenmaand. Het gaat daar eerst om de verkoop van hun verzekeringen en dan pas om de risico’s. Univé heeft desondanks een prima instrument gevonden om meer polissen te sluiten. Daar is niks mis mee.

Bedrijven (bijvoorbeeld ZZP-ers en MKB) blijven echter met een nadeel zitten. Univé is een verzekeraar voor particulieren en niet voor de ingewikkelde zakelijke polismappen.

Waar moeten die bedrijven dan naar toe? Wij hebben gelukkig een kantoor gevonden die u perfect verder helpt in de mappenmaand bedrijven in februari (en alle volgende maanden).

Vrouwen gaan niet failliet

Van de startende ondernemers loopt 40% een groot risico door niet of nauwelijks verzekerd een bedrijf te runnen. Op verzoek heeft Ruigrok-NetPanel onderzoek gedaan met als thema ‘Starters en Risico’s’. Hieruit blijkt dat startende ondernemers verzekeringen niet belangrijk vinden. 74% van de starters ziet de toekomst wel zonnig in. Uit het onderzoek blijkt daarnaast ook dat er een verschil bestaat onder de startende ondernemers tussen mannen en vrouwen. Zo is de kans dat een man voor zichzelf begint (16%) twee keer zo groot dan dat een vrouw (8%) dat doet.

Vrouwen voorzichtiger

Interessant detail uit het onderzoek is dat de meeste vrouwelijke starters geen zakelijke auto aanschaffen, geen personeel aannemen en ook geen kantoorruimte huren. Zij starten hun bedrijf in veel gevallen met hun laptop op zolder. Dit terwijl mannen geneigd zijn om te beginnen met een fiks startkapitaal, waarmee direct investeringen worden gedaan. Zoals de aanschaf van een auto en het huren en inrichten van bedrijfsruimte, inclusief secretaresse.

De kans dat een vrouw failliet gaat blijkt 5 keer kleiner te zijn dan mannelijke starters. [Lees meer…] overVrouwen gaan niet failliet

Ontslagkuilen

DAS Rechtsbijstand geeft in haar nieuwsbrief een mooie opsomming van een aantal standaard juridische valkuilen die zij, als grootste verzekeraar van bedrijfsrechtsbijstandsverzekering , dagelijks tegen komen. In het kader van “beter de put dempen voordat het kalf is verdronken” hieronder een korte uitwerking daarvan.

Te snel ontslag op staande voet
Vaak wordt de dringende reden van ontslag op staande voet niet goed geformuleerd. Daardoor kan een mogelijk terechte ontslag toch eindigen in een juridisch slagveld. Vaak wordt namelijk ontslag te snel of lichtvaardig gegeven.

Vermenging van ontslaggronden
Soms worden bedrijfseconomische omstandigheden aangegeven als reden om het slecht functioneren van een werknemer te rechtvaardigen. Door die vermenging kan het UWV de ontslag aanvraag afwijzen. Liever dus de daadwerkelijke grond goed omschrijven en te onderbouwen met schriftelijke stukken.

Mondelinge afspraken zijn niet schriftelijk vastgelegd
Leg nafspraken met een werknemer altijd vast op papier. Vaak gebeurd dat niet of onvoldoende. Maak ook een gespreksverslag en biedt die ter ondertekening aan.

Wilt u meer weten over een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering klik hier.  ZZP-ers kunnen hier op de website meer informatie krijgen. Klik hier direct voor de ZZP rechtsbijstandspremies.

ZZP = Zelfstandig Zonder Pensioen

In Nederland zijn ongeveer een miljoen zzp’ers en ze zijn de snelst groeiende ondernemingsvorm. De meeste zzp’ers werken in de bouw. Uit onderzoek blijkt dat de helft van hen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft en eenderde geen pensioenregeling. Uit het onderzoek bleek ook dat 90 procent van hen op de hoogte is van de risico’s. (Bron Trouw)

Een belangrijke reden voor het onverzekerd zijn, lijkt te liggen in de problemen bij de overstap van loondienst naar zelfstandigheid. Bij de overstap van loondienst naar zelfstandigheid spelen twee essentiële zaken die wel goed voor hun geregeld waren toen ze nog  werknemer in loondienst waren:

 • een inkomen ook als je ziek bent of onder de tram bent gelopen (arbeidsongeschiktheidsverzekering) en
 • een inkomen als je te oud bent om te werken (pensioen).

Deze zaken moet een zelfstandig zelf gaan regelen maar blijven vaak achterwege, soms door geldgebrek of door een lage perceptie van de risico’. Maar ook medische problemen kunnen een oorzaak zijn.

 1. Verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zonder medische waarborgen kan al een beetje. Een zelfstandige kan tot 13 weken nadat ie is begonnen als zelfstandige besluiten zich te blijven verzekeren bij het UWV.
 2. Kijk ook eens naar de Vangnet-AOV als de opvolger van de oude WAZ.
 3. Verzekeren kan ook via een woonlastenverzekering. Laat u echter goed voorlichten over de premies en voorwaarden zoals kosten en provisie. De verschillen in kwaliteit tussen deze verzekeringen zijn groot.

Wilt u als ZZP-er weten waar u mag denken bij het nemen van inkomensbeschermende maatregelen, neem even contact met ons op. Wij helpen u graag. Kijk ook eens hier voor achtergronden. Wij schrijven regelmatig over zaken die voor u als ZZP-er van belang kunnen zijn.