Horeca verzekeringen premies 2019

Horeca verzekeringen in een voordeelpakket. Zakelijke horeca verzekeringen voor professionals. Ook avond en weekend service. Geen polis en afsluitkosten. Avond en weekend service. Uitstekende prijs/kwaliteit. Inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid.


Kies soort horeca


Kies bakwand/apparatuur


Kies horeca pandPremies horeca verzekeringen

Aansprakelijkheid


Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. Verzekerd veroorzaakte zaakschade en letselschade.

Bedrijfsstilstand

Huurdersbelang


Uw verzekeringskeuze

Inventaris, handelsgoederen en apparatuur

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsschade (bedrijfsstilstand)

Huurdersbelang (eigen verbouwingen)

Bedrijfsinformatie

Aanvullende vragen

Zijn de gevels van het gebouw van steen, damwand of systeempanelen (staalconstructie) en is de dakbedekking hard?

Is het bedrijf gevestigd in een gebouw met ruimten/units voor andere bedrijven/gebruikers? (Bij gezondheidscentrum, winkelcentrum of gebouw met alleen kantoren/woningen kiest u “nee”)

De inbraakpreventie behoort te voldoen aan de volgende eisen: CCV-risicoklasse 1. Hierbij is sprake van een geringe risico-klasse. Zie clausules.

Zijn de noodzakelijke onderhoudscontracten aanwezig? Zie clausules.

Voldoet de inbraakpreventie aan de gestelde eisen? Zie clausules.

Garantie tegen onderverzekering meeverzekeren?

Incasso informatie

De opgegeven premie zijn per maand excl. 21% assurantiebelasting. Premie exclusief pakketkorting.

Slotvragen

De verzekeringsmaatschappij heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. Zij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen zij de: - meeverzekerden - leden van de maatschap; - medevennoten; - statutair directeur(en)/bestuurders; - aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s). Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd, moet u de vragen met ja beantwoorden


Inzenden


Voorwaarden, brochures en clausules Horeca verzekeringen

De vergelijking horeca verzekeringen

Wij beoordelen verzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie horeca verzekeringen

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van horeca verzekeringen resulteert in een voorstel voor de samenstelling van een horeca verzekeringen pakket die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Brand….”Ach, een paar stoelen en krukken”…..

Als een horecagelegenheid afbrandt dan moet er een bar komen, een plafond, wanden, vloerbedekking en alle kasten en apparatuur moet worden vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen.

We praten dan over risico’s van

 1. het huurdersbelang,
 2. inventaris en
 3. handelsgoederen
 4. Geen inkomsten meer
 5. Wel doorlopende vaste kosten

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als horeca ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. Horeca verzekeringen kosten natuurlijk geld en hopelijk hoeft u ze nooit te gebruiken.

Bedrijfsschade horeca verzekeringen

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid horeca verzekeringen

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat kost zulke horeca verzekeringen? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  Denk bij de start ook altijd aan de lijst met vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

Starten en de horeca verzekeringen

Direct, al voor de start zal een horecaonderneming gaan nadenken over alle horecavergunningen (pdf) en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Horeca verzekeringen

Die verzekeringen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Horeca verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en horeca verzekeringen die zorgen dat de arbeidsvoorwaarden goed verzekeren geregeld zijn. Dat zijn dus de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Pensioen zal daar meestal geen onderdeel zijn vanwege de verplichting van het bedrijfspensioenfonds Horeca & Catering. Alleen de werknemers met een fulltime salaris horeca dan € 35.000,- zullen een aanvullende regeling nodig hebben. Zie ook KHN.

Brandpreventietips

De premie van horeca verzekeringen is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Hieronder een aantal horeca verzekeringen tips.

 1. Investeer in een gezellige rookplek vlak buiten het horecagebouw en zorg dat rokende klanten die ruimte ervaren als een goed verzorgd en veilig onderdeel van uw horecagebouw. Houd vooral de eerste maanden goed toezicht op de naleving van het rookverbod en laat uw personeel het goede voorbeeld geven. Rook dus niet in het horecagebouw, zelfs niet na sluitingstijd. Vermijd in de rookruimte brandbare lambrisering en versiering.
 2. Vlak buiten het horecagebouw wordt in ieder geval veel gerookt. Zorg voor metalen vaste asbakken op een voor u gunstige plek. U bepaalt hierdoor waar wordt gerookt en voorkomt dat nieuwkomers ontmoedigd worden om uw gebouw binnen te gaan. Sta absoluut niet toe dat in garderoberuimtes, gangen, toiletten en andere niet-openbare ruimten wordt gerookt. Stiekem roken verhoogt het risico op brand en kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
 3. Verwarmde terrassen zijn publiekstrekkers. Neem voor de verwarming geen brandgevaarlijke mobiele apparatuur maar installeer een vaste opstelling, met speciaal hiervoor ontworpen terrasverwarmingsapparatuur. Houd de terrasverwarming uit de buurt van (brandbare) zonneschermen. Kijk ook of dergelijk terrasverwarming verzekerd is op de horeca verzekeringen.
 4. Leeg de asbakken die buiten staan regelmatig en behandel het afval op dezelfde wijze als normaliter binnen gedaan werd. Gebruik asverzamelaars en deponeer het afval in metalen afvalbakken met vlamdovend deksel. Gebruik geen afvalbakken van kunststof. Plaats in de rookruimte metalen asbakken met een binnenring, zodat er niets op de grond valt. Denk bijvoorbeeld aan de speciale asbakhouders die vergelijkbaar zijn met de asbakvoorzieningen op stations.
 5. Zorg voor duidelijke informatie over waar wel en waar niet mag worden gerookt. Uw klantgerichtheid wordt hierdoor vergroot. Wees alert op wat er gebeurt in de rookruimten en zorg dat u regelmatig zichtbaar aanwezig bent. Plaats eventueel camera’s. Want weinig claims zorgen ook voor lagere premies voor de horeca verzekeringen,

Horeca verzekeringen pakket

De volgende verzekeringen kunnen wij in één hotel-restaurant verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een horecabedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering horeca
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade horeca
 4. Geldverzekering horeca
 5. Horeca inventaris
 6. Horeca goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Horecarechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand horecapersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens horeca
 11. Aanhangwagens horeca
 12. Werkmaterieel horeca verzekeringen
 13. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. Horecagebouw verzekering (opstal)
 15. Milieuschade verzekering horeca
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Video “Het is een vak!”

Schade bij horeca verzekeringen

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de horeca verzekeringen, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Blijf vragen stellen

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Verzekert de polis tegen nalatigheid?
 3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
 4. Is er dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de
 6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 9. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 10. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 11. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 13. Is de verzekerde som conform de wettelijke en verzekeringseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 14. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 15. Welke uitsluitingen zijn er?
 16. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 17. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 18. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 19. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 20. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 21. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 22. Op welke manier is de naverrekening georganiseerd?
 23. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 24. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Inventaris

Deze verzekering dekt schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. En goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in de horeca. Als u huurder bent van het gebouw waarin uw bedrijf gehuisvest is, dan dekt deze verzekering ook schade aan het huurdersbelang.

Inventaris details

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.