Juridisch adviesbureau verzekering

Juridisch adviesbureau verzekering is voor een jurist die opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied. De Juridisch adviesbureau verzekering beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van beroepsfouten die iemand maakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt er vaak additioneel aan toegevoegd.

Algemene informatie Juridisch adviesbureau verzekering

Wettelijk zijn er veel mogelijkheden om juridisch adviesbureau’s aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims op de Juridisch adviesbureau verzekering nemen ook jaarlijks sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Aanvraag Juridisch adviesbureau verzekering

De Juridisch adviesbureau verzekering verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Bijzonderheden juridisch adviesbureau verzekering

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking van de Juridisch adviesbureau verzekering. De verzekering biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de Juridisch adviesbureau verzekering in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Oude dossiers en inloop

Dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit voorrisico of inlooprisico is een aspect om direct bij het aangaan van een Juridisch adviesbureau verzekering rekening mee te houden.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  • Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking van de juridisch adviesbureau verzekering vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  • Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  • Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Leveringsvoorwaarden

Er is bij bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen meestal geen verplichting binnen de Juridisch adviesbureau verzekering tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een extern jurist of rechtsbijstandsverzekeraar
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Beperk zoveel mogelijk de eigen aansprakelijkheid zowel in verantwoordelijkheid als in de hoogte van de financiële verplichtingen. Weliswaar is dat geen verplichting bij de Juridisch adviesbureau verzekering maar wel raadzaam.
 4. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Waarom wij voor de Juridisch adviesbureau verzekering?

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Kosteloze premieopgave Juridisch adviesbureau verzekering
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professioneel inkomensvoorziening.

 1. Tijdsbesparing.. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
 5. In het weekend of ’s avonds vragen over de Juridisch adviesbureau verzekering? Geen probleem.

Overige premies en formulieren

Jurist aansprakelijkheid - premie Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

ING Group

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.

Nationale-Nederlanden is het bekendste verzekeringsmerk van Nederland. En dat mag ook wel met een geschiedenis die meer dan 170 jaar teruggaat en haar oorsprong kent in de rechtsvoorgangers De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank.

Welke andere bedrijven horen bij NN?

Tijdens de kredietcrisis kreeg ING in 2008 onder meer een lening van de Nederlandse staat. Mede hierdoor dwong de Europese Commissie een splitsing af van de, in haar ogen te grote, ING in een bank en een verzekeraar en vermogensbeheerder. Begin 2011 werd deze splitsing operationeel geëffectueerd. Sinds 2 juli 2014 is het nieuwe bedrijf NN Group N.V. beursgenoteerd aan Euronext in Amsterdam.
In 2017 nam NN Group Delta Lloyd over en zijn de activiteiten in Nederland en België samengegaan. NN Group is met de merken Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank en OHRA actief.