Diefstalpreventie werkmaterieel is cruciaal. Jaarlijks worden ongeveer 1250 stuks werkmaterieel gestolen (bron: Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit). Exacte cijfers ontbreken, omdat er voor werkmaterieel geen kenteken verplicht is gesteld. Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot directe financiële schade voor eigenaar, verhuurder of verzekeraar, maar brengt vaak aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. Met een gecertificeerd beveiligingssysteem kunt u de kans op diefstal van uw werkmaterieel verkleinen. Beveiligingssystemen voor werkmaterieel zijn geschikt voor bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, wielladers en landbouwmachines.

Startonderbrekers als diefstalpreventie werkmaterieel

Diefstal van werkmateriaal kan voorkomen worden met een startonderbreker (Klasse W1 en Klasse W2). Een startonderbreker is een elektronisch beveiligingsmiddel dat door twee blokkeringen het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig moet verhinderen. Een startonderbreker conform klasse W1 heeft een aanvalsbestendigheid van minimaal vijf minuten. Een startonderbreker conform klasse W2 heeft een aanvalsbestendigheid van minimaal vijftien minuten.

Terugvindsysteem als diefstalpreventie werkmaterieel

Een terugvindsysteem moet voertuigen binnen 48 uur in Nederland terug kunnen vinden, waarbij binnen 24 uur de locatie bekend moet zijn.  Een belangrijk onderdeel van diefstalpreventie werkmaterieel.

diefstalpreventie werkmaterieel

Wat is een voertuigvolgsysteem?

Werkmaterieel kan worden teruggevonden met een voertuigvolgsysteem. Een voertuigvolgsysteem kan de locatie van gestolen werkmateriaal doorgeven aan een Particuliere Alarm Centrale. De PAC heeft direct contact met de politie, zodat zij het voertuig kunnen opvolgen. 

Het is een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC) alsmede een startonderbreker/blokkeersysteem. Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:  
– positiebepaling volgens GPS;
– communicatie via GSM;
– startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen.

Verzekeringsvoorwaarden diefstalpreventie werkmaterieel

Diefstal, vermissing, verduistering, inbraak of joyrijden

U bent verzekerd voor schade door (poging tot) diefstal, vermissing, verduistering, inbraak of joyrijden. Met diefstal bedoelen wij: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting. Met joyrijden bedoelen wij: in landmateriaal rijden zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het landmateriaal te houden. 

Let op: als uw landmateriaal een beveiligingssysteem moet hebben, staat dat op uw polisblad. Daar staat dan ook welk beveiligingssysteem dat moet zijn en wat uw verplichtingen zijn. Dit beveiligingssysteem moet zijn ingeschakeld op het moment van de diefstal. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan krijgt u geen vergoeding. 

Met een beveiligingssysteem bedoelen wij een antidiefstalsysteem met het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. Dit keurmerk houdt in: 

 1. dat het is goedgekeurd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ; 
 2. dat het is geïnstalleerd door een inbouwbedrijf dat door het CCV is erkend; 
 3. dat er een certificaat voor is afgegeven door Kiwa SCM. 
 4. Of het is een technisch gelijkwaardig anti-diefstalsysteem dat door ons is geaccepteerd. 

Beperking of uitsluiting bij diefstalpreventie werkmaterieel

Diefstalpreventie werkmaterieel

U moet er alles aan diefstalpreventie werkmaterieel om diefstal of joyrijden te voorkomen. Doet u dit niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld: 

 • als het landmateriaal zonder direct toezicht van de bestuurder of gebruiker is gelaten en niet goed is afgesloten of met de sleutels erin of erop; 
 • als de sleutels zijn achtergelaten in de brievenbus van een garage- of schadeherstelbedrijf. 

Let op: diefstal- en inbraakmeldingen van goedgekeurde voertuigvolgsystemen moeten worden behandeld door meldkamers (PAC) die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn erkend. Alleen deze meldkamers zijn bevoegd om alarmmeldingen door te geven aan de politie. Belangrijk onderdeel van diefstalpreventie werkmaterieel.

2. Diefstal sleutels – Diefstalpreventie werkmaterieel 

U bent verzekerd bij diefstal van de sleutels van uw landmateriaal voor de kosten van: 

 • het vervangen van de sleutels 
 • het aanbrengen van nieuwe sloten in het landmateriaal 
 • het omcoderen van de startonderbreker

Deze dekking geldt alleen: 

 • als u nog dezelfde dag 
 • of, als het ’s avonds of ’s nachts is gebeurd de volgende ochtend na de diefstal aangifte hebt gedaan bij de politie; 
 • als de vervanging van de sleutels/sloten en/ of omcodering binnen 24 uur na de diefstal heeft plaatsgevonden. 

Wij vergoeden maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Audio werkmaterieel

Voorbeeld diefstalpreventie clausule

Na het werk moet u voor diefstalpreventie werkmaterieel:

 • uw landmateriaal plaatsen in een afgesloten pand of container, of
 • uw landmateriaal beveiligen met een volgsysteem, of een peilzender die door ons is geaccepteerd. Het moet jaarlijks worden gecontroleerd en goedgekeurd door een erkend inbouwbedrijf, en in werking zijn op het moment dat het materiaal wordt gestolen, verduisterd of vermist, of wordt gebruikt voor joyriding.
 • Vermissing van uw landmateriaal moet direct gemeld zijn bij de bij uw beveiligingssysteem (volgsysteem of peilzender) behorende erkende meldkamer.

Doet u dit niet, en wordt uw landmateriaal gestolen? Dan krijgt u geen vergoeding. Als u uw landmateriaal plaatst in een afgesloten pand of container, vergoeden wij alleen diefstal als er sporen van braak zijn aan het pand of de container.

Conclusie preventie na werktijd

 1. Opslag in werkplaats, container, loods of garage.
 2. Startonderbreker W1 of W2
 3. Voertuigvolgsysteem (Kiwa SCM eis met doormelding PAC)

Premies online

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkmaterieel overig - aanvragen Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - premie Laadschop - shovel verzekering - premie Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie