Ondergrondse schade verzekering

Ondergrondse schade verzekering voor (de aansprakelijkheid voor) schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen.

Bij onder de ondergrondse schade verzekering vallende schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels, buizen en/of leidingen geldt een eigen risico van € 1.000. Dit eigen risico wordt niet toegepast indien wordt aangetoond dat alle in het kader van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen.

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding van de ondergrondse schade verzekering en de exact uit te keren vergoedingen zie de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Zie ook onze informatiepagina werkmaterieel

Ondergrondse schade verzekering is aanvullend op:

1. Wettelijke aansprakelijkheid WA

Wettelijke aansprakelijkheid WA  verzekering is voor de schade die u met uw werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd werkmaterieel, veroorzaakte schade. Schade aan het werkmaterieel zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten. Wilt u die ook meeverzekeren dan kiest u aanvullend voor de (beperkt) casco verzekering.

2. Beperkt Cascoverzekering (mini-casco)

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de beperkte cascoverzekering bestemd een voor schadeuitkering bij

  1. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
  2. diefstal, verduistering, joy-riding;
  3. storm van tenminste windkracht 7 waardoor het werkmaterieel – in stilstand – omver waait of voorwerpen op/tegen het werkmaterieel terechtkomen;
  4. het neerstorten van een luchtvaartuig.

Beperkte casco verzekering wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco polis. Deze beperkte dekking is in tegenstelling tot volledig casco waarbij alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook bijvoorbeeld eigen fouten.

3. Cascoverzekering “All Risk”

U kunt met de verzekering naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco verzekering wordt ook wel “all-risk” casco polis  genoemd.

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering