Polisgebrabbel

Als u een individuele pensioenpolis of een lijfrenteverzekering heeft, dan heb ik een paar simpele vragen. Ze worden steeds moeilijker dus zet u schrap.

– Hoeveel bruto premie betaalt u?
– Hoeveel kost die premie u netto?
– Hoeveel geld is er vandaag in die polis gespaard?
– Hoeveel geld zal er zijn gespaard op de einddatum?
– Hoeveel bruto pensioen of lijfrente kunt u daar per jaar voor aankopen?
– Hoeveel netto pensioen of lijfrente kunt u daar per maand aankopen?
– Hoeveel geld is die uitkering dan waard in geld van nu?

In geen enkele polis staan al deze antwoorden. Daar staat slechts technisch gebrabbel; verzekerd kapitaal, participatie, winstaandeel, restitutie, etc. En slechts heel zelden zijn er een paar antwoorden op internet terug te vinden.

Raar toch? Nergens staat het in de polis of netjes op een jaarlijks overzicht.
Of heeft u zich er al bij neergelegd?

Een dure auto zonder een snelheidsmeter, zonder dat je weet hoeveel benzine er in zit en zonder dat je weet hoever je ermee kunt rijden.

Halfje wit

Consumenten krijgen vanaf 1 oktober 2009 inzicht in de beloning van hun adviseur, zo meldt minister Zalm (Financiën) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn inderdaad nog steeds boefjes die alleen gericht op hun eigen voordeel, adviesen verstrekken. Maar die boefjes zijn er na 2009 nog steeds. We gaan met deze regels dezelfde kant op als met de financiele bijsluiter: Veel papier en regels zonder enig positief effect voor de consument. En dan zijn nog paar andere vragen:

– De kosten van het afsluiten van een polis of een hypotheek liggen toch aan het begin?
– Bent u geinteresseerd in de winst van de aannemer die u huis gebouwd heeft?
– Elke klant kan bij elke adviseur toch gewoon vragen om de hoogte van de provisie?

Oftewel, zorg als overheid dat de mensen in het land zich meer bewust worden van financiele zaken. Dat is veel boeiender dan de financiele bijsluiter uit te breiden met een tekst over provisies. En dus nog meer getallen die nog minder gelezen worden.

Er is zelfs een gerucht om deze openheid bij veel meer bedrijven in te voeren. Verzekeraars, banken, aannemers, en misschien zelfs wel bij slagers en bakkers.

De berekening voor een halfje wit heb ik alvast voor u gemaakt. Grondstoffen 12 ct, personeelskosten 31ct, afschrijving machines 4 ct, huur pand 11 ct, reclame 3 ct, inkomen bakker 14 ct, winst 13 ct. Totaal Halfje wit 78 eurocent.
De kassabon gaat dan een bakker-bijsluiter heten.

Caissière Kruidvat

Onder de naam Kruidvat Finance is het Kruidvat gestart met het aanbieden van persoonlijke leningen van Royal Bank of Scotland. Het Kruidvat Krediet moedigt aan om een persoonlijke lening af te sluiten met de administratieve steun van een bank.

Dat gaat dus op termijn gruwelijk fout.
De Nederlandse Bank zegt dat bij zelfs al bij een geringe stijging van de rentestand er 40.000 gezinnen direct in grote financiële problemen komen.

Bij het Kruidvat hoor ik ze dan al roepen. ” Kunnen wij d’r wat aan doen? ”
Ja, dat kunnen jullie wel!

Onderteken als verkoper van die kredieten bij elke lening een verklaring dat het Kruidvat de verstrekte lening een verantwoorde beslissing vindt. En dat jullie ook een goede nazorg hebben. En niet dat brakke “Kruidvat protectieplan”. Want dat is niet meer dan één emmer water bij de ontploffing van een kruitfabriek.

Tekst: Wij van het Kruidvat, vinden dat uw totale financiële situatie, met deze persoonlijke lening, niet een kruitvat wordt als de rentestand een paar procent stijgt.

Met uiteraard de handtekening van de caissière eronder.

Terreur in Londen

AON is in Nederland één van de grootste dienstverleners in de verzekeringsbranche met een personeelsbestand van 1500 medewerkers.

Zij brengen al langere tijd de terrorismerisico’s in kaart. Investeerders worden daarmee goed geïnformeerd voordat zij beslissingen nemen en een goede inschatting kunnen maken van de aan hun investeringen verbonden risico’s.

Nog voor de dramatische gebeurtenissen in Londen, werd gisterochtend door het Assurantie Magazine gemeld dat de AON een terreurverzekering voor bedrijven op de markt had gebracht. Het risico voor de polis was ondergebracht bij Engelse verzekeraars die zich overigens niet bekend willen maken.

Bij de introductie van een nieuw produkt kun je je een groter toeval bijna niet bedenken.
Stom verbaasd over zoveel toeval zullen ze bij AON gisteren achter hun bureau hebben gezeten. Media aandacht voor een nieuw produkt is altijd meegenomen maar deze aandacht hadden ze ook bij AON ongetwijfeld willen missen als kiespijn.

Want uiteindelijk is iedereen vanochtend boos wakker geworden.

Orakel Wiegel

Wiegel, is voorzitter van de brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van zorgverzekeraar optimaal kunnen uitoefenen. De belangrijkste doelstelling van deze leden is winst maken. Niks aan de hand, toch?

Nu zegt de heer Wiegel in een VB-interview iets heel raars toen er geklaagd werd over de lage provisies op de nieuwe Zorgverzekeringen:

Wiegel: “We moeten nu eenmaal allemaal hard werken voor weinig geld. ”

– “We” meneer Wiegel? Dat geldt toch zeker niet voor u persoonlijk?
– “We” meneer Wiegel? Uw leden werken ook voor weinig geld? Dan lijkt het me dat u uw doelstelling niet gerealiseerd heeft.
– “We” meneer Wiegel. Bedoelt u daarmee dan de verzekeringsadviseurs? Dat lijkt me ook onjuist. We horen niet tot uw belangenvereniging. Integendeel.

Is we dus we of is we dus jullie?

Wij, verzekeringsadviseurs zouden het namelijk meer dan fatsoenlijk vinden als jullie leden ons beter zouden betalen voor de nieuwe zorgverzekeringen.

Het orakel uit Diever wordt u genoemd.
Orare betekent spreken of bidden.
Laten we dus maar bidden dat u er niet meer over spreekt.

Met 119 km richting prépensioen

Het was een heerlijke dag gisteren. Tevreden stond ik nog even in de gebruikelijke A1-file om half acht.
Thuis een broodje en de TV aan voor het nieuws.

En toen kwam er een grapje van het Journaal: Het vroegpensioen voor overheidspersoneel was niet meer 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden om de arbeidsparticipatie te verhogen. Maar het was geen grapje.

Niet 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden.

Ja maar; ze krijgen dan geen volledig pensioen.
Ja maar: ze moet er zelf met levensloop voor sparen.
Ja maar; ze krijgen een hoger pensioen als ze op latere leeftijd pensioneren.
Ja maar; het ligt best wel genuanceerder.
Ja maar; dit blijft een aanfluiting als de rest van Nederland volgens deze regering met 65 jaar met pensioen moet.

Ambtenaren die met ambtenaren onderhandelen over hun ambtenarenpensioen.
Tja, dan kun je van alles verwachten.

Ik heb ook een goed voorstel voor de regering.
Laten we de maximum snelheid van 120 km per uur voor iedereen verlagen naar 100 km per uur.
Overheidspersoneel kunnen dan hun goede wil tonen en ook minder hard gaan rijden:
119 km per uur.

Bouwvrouwen van Talpa

RVS wordt de hoofdsponsor van het programma ‘Je leven in de steigers’, dat te zien zal zijn op Talpa. In het programma gaat een bouwteam van vijf bouwvrouwen onder leiding van Bridget Maasland huizen van gedupeerde gezinnen volledig onder handen nemen.

Snel geklede bouwvrouwen gaan zielige mensen helpen met hun huis. Talpa doet maar. Ongetwijfeld maken ze er wel iets aardigs van; Ze hebben meer verstand van het maken van programma’s dan ik heb.

Maar die ergerlijke sponsorkeuzes die zo’n verzekeraar maakt. Waarom heb ik dit allemaal al eens eerder gezien? Waarom proberen al die verzekeraars zich steeds weer te associëren met snelle, hippe, ontroerende, spannende programma’s die niets met verzekeringen te maken hebben. Nationale-Nederlanden met voetbal, Zwitser Leven met catamarans en de RVS nu met bouwvrouwen.

Besteed eens flink geld aan heldere, gedegen verzekeringsinformatie; ook dat kan populair worden gemaakt. Ook dat kan spannend, ontroerend, uitdagend en cool worden aangeboden. Het kost alleen iets meer moeite om het te bedenken en uit te werken.

Maar om elk misverstand te vermijden:
Of Bridget Maasland nu bij mij langskomt met een voorhamer of een polismap; het maakt mij geen donder uit.

De foute polis van de NS

Onder de naam Zorgeloos treinen introduceert de Nederlandse Spoorwegen een speciale verzekering voor als er vertragingen zijn. Deze polis vergoedt bijvoorbeeld de extra taxikosten of het eventueel omboeken van tickets. Er kan tot € 1.000,- vergoed worden. De jaarpremie bedraagt € 9,50. U komt voor vergoeding in aanmerking als u op cruciale momenten vertraging ondervindt.

De premiesamenstelling is natuurlijk geheim. Maar rekent u even mee?
1. Kosten marketing 1 euro
2. Kosten aanvraagformulier 1 euro
3. Kosten porto 1 euro
4. Kosten polis 1 euro
5. Kosten schadeafhandeling 1 euro
6. Kosten incasso en excasso 1 euro
7. Kosten provisie 1 euro
8. Kosten overhead 1 euro
9. Kosten drukwerk 1 euro
Er resteert 0,50 eurocent per jaar.

Ben ik boos over deze onzin-polis? Ja, natuurlijk. Het is een belachelijke idee.
De NS klanten moeten zich bij de NS verzekeren voor fouten die de NS zelf maakt.

Boete ziektekostenverzekering

Mensen die na 1 maart 2006 nog geen ziektekostenverzekering hebben afgesloten, krijgen een flinke boete. Die boete kan oplopen tot € 7.000,-. Steeds meer verzekeringen worden verplicht.

– Mensen die momenteel rondrijden in een onverzekerde auto krijgen een forse boete van het Rijksdienst voor het wegverkeer.
– Mensen die een huis hebben zijn verplicht een opstalverzekering af te sluiten.
– Mensen die een financieel risicovol beroep hebben zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
– Mensen die een hypotheeklening hebben zijn verplicht een overlijdensverzekering af te sluiten.

Maar vaak zijn ook rechtsbijstand-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verplicht. Het is daarnaast onlogisch dat een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is. De verplichtingen snap ik; maar dergelijke boetes zijn buitenproportioneel.

Daarnaast komt er weer een stapel extra papieren op ons af.
Gelukkig is dat wel eenvoudig op te lossen. Maak 1 basispakket met alle algemene verplichte verzekeringen en incasseer de premie via belastingheffing.

Bij geboorte krijg je dan een digitale polismap als chip onder de huid geïnjecteerd.
Bij de vraag “Bent u verzekerd?” wijst u gewoon op die bobbel onder uw kin.

Broeikasgas

De verzekeraars schatten dat ze 50 miljard euro minder opzij hoeven te zetten voor stormschade, als regeringen erin slagen de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide weten terug te dringen. Want minder kooldioxide = minder stormschade = lagere premie opstalverzekering

U kunt zelf ook meehelpen door bijvoorbeeld minder hard met de auto te rijden.

De voordelen:
Minder ongelukken = lagere premie overlijdensverzekering
Minder ruzie op de weg = lagere premie rechtsbijstandsverzekering
Minder arbeidsongeschiktheid = lagere premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
Minder stress en ziekte = lagere premie verzuimverzekering
Minder botsingen = lagere premie autoverzekering
Minder letselschade = lagere premie ziektekostenverzekering
Minder aansprakelijkheid = lagere premie aansprakelijkheidsverzekering

De nadelen:
De verzekeraars zullen haar premies niet verlagen.
Amerika en China trekken er zich geen barst van aan.
En u komt te laat op uw werk omdat u niet opschiet.