Hoe voorkom ik dat ik teveel betaal voor een AOV?

In de media wordt geregeld aandacht geschonken aan het onderwerp arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak gehoorde termen zijn dan “duur” en “veel premie betalen”.

Maar is het nu een gegeven dat alle verzekeraars veel geld rekenen voor een AOV? Wat zijn de voordelen en nadelen?
En: wat kunt u er zelf aan doen om een AOV af te sluiten die minder kost en ook nog eens aansluit bij uw persoonlijke situatie? Hoe komt de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot stand? Er zijn meerdere variabelen die de hoogte van de AOV-premie bepalen. We bespreken er negen.

1) Beroep
Een belangrijke afweging voor een verzekeraar om tot een premievaststelling te komen, is de kans op arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Iemand die in de bouw werkt, zal in de regel een (veel) hogere premie moeten betalen dan iemand met dezelfde verzekeringsdekking, leeftijd en gezondheid die administratief werkzaam is. Geef daarom altijd richting de verzekeraar aan voor hoeveel procent bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd. Stel dat u voorman bent in de bouw. U zou dan in principe in een hoge risicoklasse vallen. Wanner u echter grotendeels met calculatie, administratie en leidinggeven bezig bent in plaats van het verrichten van fysieke arbeid, dan geeft dit een positief effect op de te betalen premie (u betaalt minder premie).

2) Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
Er zijn drie vormen van beoordelen van arbeidsongeschiktheid: Gangbare arbeid, passende arbeid en beroepsarbeidsongeschiktheid. Hierbij is passende arbeid de middenvorm en zijn beide anderen de uitersten. Gangbare arbeid betekent dat als u arbeidsongeschikt wordt, ook werkzaamheden die niet hoeven aan te sluiten bij ervaring en opleiding, meegenomen worden in de beoordeling van de mate en duur van de arbeidsongeschiktheid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt daarentegen enkel gekeken of u (grotendeels) identieke werkzaamheden kunt verrichten dan voordat u arbeidsongeschikt werd. Het spreekt voor zich dat verzekeren tegen beroepsarbeidsongeschiktheid duurder is dan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij gangbare arbeid. Een belangrijke vraag bij het aangaan van een AOV: wat zijn de mogelijke gevolgen van een beoordeling op de verschillende criteria als ik (blijvend) arbeidsongeschiktheid raak en wat zijn de kostenverschillen in verzekeringspremie?

Hieronder ziet u de andere zeven variabelen. Een AOV-offerte aanvragen kan hier.

3) Het verzekerde bedrag
De hoogte van het verzekerde bedrag is ook bepalend voor de premie, omdat dit een onderdeel is van de risicoberekening van een verzekeraar. Aanbevelenswaardig in deze is te verzekeren wat u minimaal denkt nodig te hebben (en niet wat u een leuk bedrag lijkt) bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Kijk hierbij dus ook naar het inkomen van een (eventuele) partner, de te
verwachten ontwikkeling van lasten zoals een hypotheek of (opgroeiende) kinderen. Voor verzekeraars is in de regel maximaal 80% van het gemiddelde inkomen over de voorafgaande drie jaren acceptabel.

4) Eindleeftijd verzekering/maximale uitkeringsduur
Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om diverse eindleeftijden te kiezen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om de eindleeftijd bijvoorbeeld op 60 of 62 jaar te zetten in plaats van standaard op 65 jaar. Dit is een aantrekkelijke optie als de verwachting is dat u eerder kunt stoppen met werken. Het heeft een positief effect op de premiehoogte. Dit is te verklaren door het feit dat mensen vaak niet gezonder worden naarmate ze ouder worden, en de kans op mogelijke uitkeringen voor een verzekeraar zullen toenemen. Vandaar dat de premie vaak ook sterk stijgt naarmate men boven de 50 jaar komt. Omdat bij aanvang van de verzekering niet altijd duidelijk is welke eindleeftijd reëel is, wordt bij aanvang vaak 65 jaar gekozen. Vervolgens kan iedere 5 jaar beoordeeld worden of deze eindleeftijd naar beneden kan worden bijgesteld.

5) Uitkeringsdrempel
Centrale vraag hierbij is: wanneer wil ik een uitkering krijgen? Standaard ligt de ondergrens van arbeidsongeschiktheid vaak op 25% arbeidsongeschiktheid, maar als u voor een hogere drempel kiest, scheelt dit aanzienlijk in de premie. Het is verstandig de voor- en nadelen van een eventueel hogere drempel met een adviseur te bespreken, zeker omdat dit ingrijpende gevolgen kan hebben bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

6) Wachttijd
Ook deze variabele kan een premiebesparing opleveren. Dit is een interessante variabele voor mensen die (een partner met) reserves hebben en dus in staat zijn om inkomensverlies wat langer zelf te kunnen opvangen. De ervaring leert gelukkig dat veel mensen die arbeidsongeschikt raken, vaak na enige maanden toch weer (gedeeltelijk) aan de slag kunnen. Bij bijna alle verzekeraars is er de mogelijkheid om de premie aanzienlijk te verlagen als je kiest voor een eigenrisicotermijn die langer is dan de -vaak standaard- 30 dagen.

7) Indexatie
Door de uitkering te indexeren voorkomt u dat u in de toekomst voor een te laag bedrag verzekerd bent doordat uw uitkering niet gekoppeld is aan correctie voor inflatie. Hier hangt echter ook een prijskaartje aan, zeker als er voor indexatie een keuzemogelijkheid is uit meerdere “meegroeipercentages”. En of de indexering altijd, alleen gedurende arbeidsgeschiktheid of juist alleen tijdens arbeidsongeschiktheid van toepassing is.

8) Tarifering
Wat gebeurt er in de toekomst met mijn premiebedrag? Er zijn twee soorten tarief in de markt, een vast tarief en een leeftijdsafhankelijk tarief. Een op het eerste gezicht leuke premie bij verzekeraar A, kan hierdoor in de toekomst veel minder positief blijken te zijn dan bij verzekeraar B die minder snel stijgt. Vergelijk dit dus goed! Voor jongere verzekerden is het leeftijdafhankelijke tarief altijd aantrekkelijker. Vanaf een bepaalde leeftijd is het vaak interessant om voor een vaste premie te kiezen, laat u adviseren over de verschillen en het moment waarop een vaste premie aantrekkelijk voor u is.

9) Levenswijze en betalingscondities
Er zijn verzekeraars die bijvoorbeeld niet-rokers een lagere premie bieden. Het loont bij een aantal verzekeraars in ieder geval om er een gezonde levenswijze op na te houden omdat zij werken met een no-claimkorting die fors kan oplopen. Ten slotte kan ook jaarlijks premie betalen leiden tot een besparing van meer dan 5% bij bepaalde verzekeraars, omdat zij een opslag hanteren voor maand, kwartaal en/of halfjaarlijkse betalingen.
De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is altijd fiscaal aftrekbaar, waardoor de fiscus een aanzienlijk deel van de premie voor zijn rekening neemt.

Conclusie:
Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is en zal verre van gratis zijn, maar door goed na te denken over diverse mogelijkheden en dekkingsvariabelen, kunt u veel geld besparen, zonder dat u beknibbelt op een goede, passende dekking.

(bron Mark Zoon Weetwaarjeaantoebent.nl)