Gastoeters, serpentines en ander Oranje brandgevaar

Oranjeversieringen zijn in de tijd van het WK-voetbal voor veel ondernemers het middel om hun bedrijf gezellig aan te kleden. Vooral horecagelegenheden kleuren dan oranje. De materialen van deze versieringen en de wijze waarop ze zijn opgehangen, hebben grote invloed op de brandveiligheid. Een brand kan zich gemakkelijk en snel langs de versieringen verspreiden en een ruimte in zeer korte tijd in lichterlaaie zetten. Door het uitvoeren van vaak eenvoudige preventieve maatregelen, kunt u de kans op brand aanzienlijk beperken.

Brandveilige versiering
Veilige versieringen branden niet gemakkelijk. Veel in de reguliere handel verkrijgbare versieringen, zoals vlaggetjes, slingers, vlaggen en serpentines zijn bedoeld voor consumenten en voldoen niet aan de brandveiligheidseisen waaraan u als ondernemer moet voldoen. Zorg ervoor dat u brandveilige versiering gebruikt. Vermijd kunststof of synthetische materialen. Deze hebben de eigenschap dat bij brand gevaarlijke druppelvorming optreedt, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken. Bovendien ontstaat ernstige rookontwikkeling, waardoor vluchten moeilijker wordt, en de kans op verstikking groter is. Vlaggetjes moeten bij voorkeur van aluminiumfolie zijn gemaakt of van geïmpregneerd papier. Vraag uw leverancier naar artikelen die moeilijk brandbaar zijn of een brandvertragende kwaliteit hebben.

Deze eigenschappen vindt u ook terug op de verpakking. Bewaar de verpakking goed, zodat u bij een controle van de brandweer of de gemeente kunt aantonen dat u brandveilige versieringen hebt gebruikt.
Met lucht gevulde ballonnen hoeven niet aan speciale brandveiligheidseisen te voldoen en die kunt u dus gewoon gebruiken.

Gastoeters
Deze ‘luchthoorns’ klinken massaal in cafés en clubhuizen als Nederland weer een doelpunt heeft gemaakt. Er zijn echter toeters in de handel die gevuld zijn met propaangas. Dit licht ontvlambaar gas kan in de nabijheid van aanstekers, sigaretten en andere ‘ontstekingsbronnen’ enorme steekvlammen veroorzaken waardoor u, uw personeel en uw klanten ernstige brandwonden kunnen oplopen. Zorg ervoor dat in uw bedrijf alleen gebruik wordt gemaakt van toeters die gevuld zijn met een niet brandbaar drijfgas.

Brandveiligheidstest
Met een simpele test ontdekt u of uw versieringen brandveilig zijn. Dit doet u als volgt:

  • Zorg eerst voor een veilige testomgeving in de buitenlucht.
  • Neem een monster van ongeveer 5 bij 25 centimeter van het versieringsmateriaal en houd het uiteinde hiervan in een vlam (aansteker, lucifer, kaars en dergelijke).
  • Zodra het monster brandt, haalt u de vlam (aansteker, lucifer, kaars en dergelijke) weg. Als de vlam weg is en het monster houdt op met branden, is uw versiering brandveilig. Als de vlam weg is en het monster blijft branden, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, is uw versiering niet brandveilig. De versiering heeft niet een voldoende brandvertragende kwaliteit.

Impregneren
Versieringen kunnen ook na aanschaf met een brandvertragend middel worden behandeld. U moet dit dan wel laten verzorgen door een gespecialiseerd bedrijf. De brandvertragende behandeling van versieringen werkt echter maar maximaal een jaar. Versieringen die langer dan een jaar geleden zijn behandeld, kunt u dus beter niet meer gebruiken, tenzij u ze opnieuw heeft laten behandelen.

Regels voor het aanbrengen van versiering
Het is belangrijk om versieringen altijd aan te brengen op minimaal 50 cm afstand van warmtebronnen, zoals halogeen verlichting of spotjes. Versieringen moeten buiten het bereik van het publiek hangen, op minimaal tweeënhalve meter hoogte. Zorg ervoor dat de versieringen geen belemmering vormen voor de juiste werking van bijvoorbeeld brandmelders, sprinklers en bewegingsmelders van alarminstallaties. Controleer ook of uw blusmiddelen nog goed bereikbaar zijn.

Vrijhouden van vluchtwegen en aanrijroutes
Zorg ervoor dat de vluchtwegen en vluchtdeuren vrij blijven van versieringen en andere obstakels. Zorg ervoor dat versieringen op straat altijd op minimaal 4,20 meter hoogte hangen en er altijd minimaal een vrije doorgang is van 3,20 meter. Uw bedrijf blijft op die manier goed bereikbaar voor bijvoorbeeld een brandweerauto.

Bron: Nationale-Nederlanden