Bouwverzekering particulieren vergelijking 2019

De Bouwverzekering particulieren is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is. Maar gaat u zelf geheel of gedeeltelijk bouwen of verbouwen dan is deze Bouwverzekering particulieren een zekerheid is nodig is bij een – van nature – ingewikkeld en risicovol bouwproces.

CAR bouw eigen woning premieberekening

Waarom een Bouwverzekering voor particulieren?

Bouwverzekering particulierenEen woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering vandaar dat een Bouwverzekering particulieren cruciaal is bij elke bouwactiviteit.

Schade voorbeelden

 1. Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren.
 2. Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping.
 3. Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie.
 4. Diefstal van bouwmaterialen.
 5. Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden.
 6. Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt.

Ook dekking bij inschakelen aannemer

Vaak heeft een aannemer al een eigen bouwverzekering (in de markt ook wel CAR-verzekering genoemd) afgesloten. Toch kan het voor u verstandig zijn om zelf een Bouwverzekering particulieren af te sluiten. Hieronder de redenen om dat in eigen beheer te houden.

De voordelen eigen bouwverzekering particulieren

 1. U bent er zeker van dat de premie is betaald.
 2. Alle partijen die in uw opdracht werken, zijn meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loodgieter, elektricien of de keukeninstallateur. Vaak genoeg zijn die partijen onvoldoende of slecht verzekerd.
 3. U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer met uw eigen Bouwverzekering particulieren.
 4. De verzekeraar dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert.

Kies de juiste dekking

De Bouwverzekering voor particulieren biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken werk en aansprakelijkheid.

Het werk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt op de Bouwverzekering particulieren.

Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert) voordat de aansprakelijkheidsdekking op de bouwverzekering particulieren uitkeert.

Aanvullende opties

Bestaande eigendommen

bouwverzekering particulierenDekking op de Bouwverzekering particulieren tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning.
Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Hulpmateriaal

Dekking op de bouwverzekering particulieren tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt op de Bouwverzekering particulieren. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan zij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines valt niet onder de dekking.

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek Het werk en/of Rubriek Bestaande eigendommen. De verzekeraar vergoedt maximaal € 1.250,- per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Zij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden via de bouwverzekering particulieren.

Uitgesloten werkzaamheden

Voor sommige werkzaamheden zijn er geen verzekeringsmogelijkheden op de bouwverzekering particulieren:

 1. Werkzaamheden buiten Nederland.
 2. Funderingsherstel in Amsterdam.
 3. Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 4. Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Premies diverse verzekeringen

Video met bouwfouten

Verzekeringen

Laat uw reactie achter