Gebouwenverzekering

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen.

De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen brand maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal en blikseminslag. Glas, lichtreclames en winkelgeld zijn eenvoudig mee te verzekeren. Voor de detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening zijn er speciale gesegmenteerde tarieven.

Dekking

Er kan gekozen worden uit:

 • een beperkte dekking (brand, brand-storm en brand-inbraak);

 • een uitgebreide dekking.

De belangrijkste gedekte evenementen op een uitgebreide verzekering zijn schade als gevolg van:

 • brand;

 • ontploffing;

 • blikseminslag;

 • diefstal en beschadiging na inbraak;

 • neervallen van vliegtuigen;

 • beroving en afpersing;

 • rellen, relletjes en opstootjes;

 • water en storm;

 • neerslag;

 • aanrijding en aanvaring.

Dekkingen boven de verzekerde som:

 • opruimingskosten;

 • huurderving

 • kosten van tuinaanleg en bestrating;

 • bereddingskosten;

Verzekerde bedragen op basis van waarderingsgrondslagen

De volgende waarderingsgrondslagen zijn mogelijk:

 • Opstal herbouwwaarde

 • Vaste taxatie

Premie/eigen risico

Indien sprake is van uitgebreide dekking zijn de volgende eigen risico bedragen van toepassing:

 • eigen risico van 2 promille van het verzekerde bedrag per stormschade met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.000,-.

In het algemeen is het verzekeren van bedrijfsmatige risico’s maatwerk. Een standaardpremie is dan ook niet te geven. Wanneer uitgebreide risico informatie gewenst is, zal eerst inspectie plaatsvinden voordat een definitieve premie kan worden afgegeven. Inspectie vindt plaats door de technische buitendienst van de verzekeraar.

Acceptatievoorwaarden

Afhankelijk van het soort risico, de ligging en de grootte van het pand kunnen er brand- en inbraakpreventiemaatregelen worden aanbevolen of geeist. Acceptatie geschiedt na ontvangst van alle relevante gegevens.