Productaansprakelijkheidsverzekering premie 2021

Een productaansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iemand stelt u als bedrijf aansprakelijk voor schade die een product heeft veroorzaakt. Dat kan terecht zijn, of volslagen onzin. Toch moet u zich er juridisch tegen verweren. U krijgt dan te maken met hoge juridische kosten en mogelijke een grote schadeclaim. Uw bedrijf krijgt plots een emailtje met als tekst: “Ik ben ziek geworden door uw product” of “mijn bedrijf heeft groot verlies geleden door uw product“. Een dergelijke claim kan al snel om grote bedragen en belangen gaan. Overigens, u hoeft niet direct een fabriek te zijn van levensmiddelen, Ook bijvoorbeeld de fietsenmaker die een Chinese fiets verkoopt kan al aansprakelijk zijn.

Wanneer is er een productaansprakelijkheidsverzekering nodig

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat

Een productaansprakelijkheidsverzekering lijkt een mooie oplossing maar eerst is de vraag wanneer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade van een ander. Dat is als:

 1. Het product gebrekkig is. Dit betekent dat het product niet de veiligheid biedt die ervan mag worden verwacht. Denk bijvoorbeeld aan kleine onderdelen van kinderspeelgoed die loslaten waarin kinderen kunnen stikken.
 2. De schade een gevolg is van dat gebrek.
 3. Als u wettelijk de producent is. Bijvoorbeeld
  1. omdat u het product zelf hebt gemaakt of
  2. naar de EU hebt geïmporteerd of
  3. omdat u het product onder uw naam verkoopt.

Productaansprakelijkheidsverzekering checklist

 • inventariseer bij welke producten en aansprakelijkheidsrisico’s aanwezig zijn voor uw bedrijf. Realiseer dat voor producten uit de EER (de landen) er een andere wetgeving is dan uit goederen uit de rest van de wereld;
 • Naar welke landen exporteert u als ondernemer en voldoen uw producten aan de wettelijke vereisten en lokale gebruiken;
 • Waarvoor worden de producten gebruikt en zijn er kansen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor gemaakt;
 • Voor welke doelgroep zijn deze producten bestemd en zijn er specifieke risico voor die doelgroep aanwezig;
 • Hoe is vastgesteld dat de producten (waaronder de verpakking en de gebruiksaanwijzing) voldoen aan de normen die gelden in het afzetgebied;
 • Bevatten de producten een gebruiksaanwijzing, productspecificaties of handleiding in de taal (talen) van het afzetgebied;
 • Voldoen de producten aan de Europese normen of aan de normen van het ontvangende land;
 • Door welk keuringsinstituut zijn de producten getest en zijn deze testen voldoende om in een juridisch verweer gebruikt te kunnen worden; Verzekeraars van productaansprakelijkheidsverzekering zullen het antwoord zeker willen kennen voordat ze een verzekeringsdekking gaan afgeven.
 • Is er een CE markering afgegeven; (Let op sommige goederen worden voorzien van een CE-sticker wat vaak niet meer betekent dan China Export)
 • Zijn er doorlopende inspectie programma’s in het land van productie;
 • Op welke manier controleert u de kwaliteit van de producten? Let op: u mag de producten niet laten controleren door de fabrikant of een medewerker van een verwante onderneming;
 • Hoe hoog is de product veiligheid en compliance aan de lokale wetgeving;
 • Kijk hoe de oorspronkelijke producent de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in een contract heeft geformuleerd. Onredelijke eisen mogen er natuurlijk niet in staan zoals “wij zijn nooit aansprakelijk.”. Informatie leveringsvoorwaarden.
 • Is er controle op het logistieke traject en de vervoerdersaansprakelijkheid.

Wanneer bent u product aansprakelijk

productaansprakelijkheidsverzekering
 1. Als het product dat uw bedrijf produceert schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt geproduceerd schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd op een productaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Als het product dat uw bedrijf in omloop brengt schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording in omloop wordt gebracht schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd.
 3. Als het product dat uw bedrijf verhuurt of verleast schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt verhuurd of verleast schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen anderen verzekerd.
 4. Als het product na constructie door uw bedrijf is opgeleverd en schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt opgeleverd na constructie schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd. Onder constructie schade bedoelen wij de schade door het bouwen van een product uit verschillende onderdelen.

Premie productaansprakelijkheidsverzekering

Een basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan voor veel bedrijven standaard ook een gedekte productaansprakelijkheidsverzekering dekking geven. Maar bij specifieke bedrijven, producten of activiteiten is dat niet het geval en is de productaansprakelijkheid uitgesloten. De premie en voorwaarden zijn vaak maatwerk. Meestal is de verzekeringsdekking onderdeel van de premie voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Welk bedrag is verzekerd en eigen risico

Per schadeclaim betalen verzekeraar maximaal het verzekerde bedrag voor alle verzekerden samen. Op de polis staat het verzekerde bedrag per schadeclaim en het eigen risico voor productaansprakelijkheid. Meestal zien we verzekerde bedragen tot € 2.500.000,- en een eigen risico van € 150,- tot € 2.500,-.

Exporterende bedrijven

Voor exporterende bedrijven is een productaansprakelijkheidsverzekering vrijwel onmisbaar, al helemaal als het bedrijf levert aan de Verenigde Staten. Los van de recall kosten zullen ook de feitelijke kosten van een claim hoog kunnen zijn. Maar ook de juridische verweerkosten moeten niet onderschat worden. De productaansprakelijkheidsverzekering is er voor bedrijven die fysieke producten maken.

Langjarige productaansprakelijkheidsverzekering nodig

Vandaag, volgend jaar of over 10 jaar?! U kunt tot jaren na het op de markt brengen van uw product nog zeer lang na de verkoop aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek. Een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing of ontbrekende waarschuwing kunnen al voldoende aanleiding zijn. Zorg er voor dat kan worden aangetoond er alles aan gedaan is om het gebrek te voorkomen én er heeft adequaat werd gehandeld toen het gebrek ontdekt werd. Het uitlooprisico is dus van groot belang om langjarige problemen het hoofd te kunnen bieden.

Voorbeeld Chinese racefiets

Productaansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld productaansprakelijkheid Chinese racefiets. Een fietshandelaar koopt zijn fietsen in China, dus een “third country” van buiten de EER. De fietshandelaar zal dan financieel aansprakelijk worden gesteld als de voorvork afbreekt en een fietser vele maanden moet revalideren. De werkgever van de fietser en de verzekeraar van de ziektekosten en de fietser zelf zullen allemaal de fietsenhandelaar aansprakelijk stellen. Zeker zonder een productaansprakelijkheidsverzekering zal de fietsenmaker in een lastig pakket terecht komen. De fietshandelaar kan proberen de schade te verhalen op de Chinese fietsenproducent. Daar wensen we de handelaar veel succes mee…..

Voorbeeld de lift

Een vastgoedeigenaar heeft een groot winkelcentrum. Bij een verbouwing worden overal nieuwe toegangsdeuren, nieuwe liften en roltrappen geplaatst. Het is duidelijk dat een grote gebruikersgroep van dit winkelcentrum kinderen, kwetsbare en ouderen zijn. Hiervoor gelden strenge Europese regels vastgelegd in de EN 16005. Een oudere dame komt tijdens het binnenlopen van een lift ten val en beschadigd haar gezicht. De deur reageerde te langzaam op haar twijfel en voorzichtigheid om in de lift naar binnen te lopen. De lift ging open, dicht en met het raken van haar linkerwang weer open. Door de schrik verliest de vrouw haar evenwicht. En er ontstaat letselschade.

Voorbeeld benzine leiding

Een groot automerk heeft een auto geproduceerd die tijdens het gebruik is uitgebrand. Was er nu sprake van productaansprakelijkheid of heeft de gebruiker van de vrachtwagen het voertuig anders gebruikt dan waar het voor bestemd was? Er bleek een productiefout te bestaan, wat zorgde dat meerdere auto’s teruggeroepen waren voor een aanpassing bij de benzineleiding. Bij normaal gebruik van dit type auto kan spontaan brand ontstaan. Het automerk was hiervan op de hoogte. Er werden maatregelen getroffen om dit probleem te voorkomen. Het automerk heeft haar dealers een lijst toegezonden met chassisnummers van voertuigen die in aanmerking kwamen voor het aanbrengen van deze maatregel. Het uitgebrande voertuig ontbrak echter op deze lijst. Het automerk zou hierdoor onvoldoende de op haar rustende verplichtingen zijn nagekomen.

Doordat de auto door meerdere partijen van fabriek tot klant was geleverd moest men eerst uitzoeken wie welke rol speelde om de aansprakelijke partij te kunnen identificeren. Tevens bleek de eigenaar van de auto het voertuig niet op de normale wijze te gebruiken. In deze kwestie werd het verkeerde eigen gebruik en het uitblijven van maatregelen aanleiding voor de verzekeraar van het verweer eigen schuld. Een verlaging van de uit te keren schade.

Voorbeeld olijfolie

Topkok Jannie opent een fles olijfolie, waarbij tijdens het losdraaien van de dop het glas breekt en alle kanten opspringt, waardoor zij als gevolg van een glassplinter oogletsel oploopt, terwijl Jannie de fles olijfolie normaal heeft gebruikt. Hier is sprake van een onveilig product en productaansprakelijkheid. De producent van de olijfolie is in beginsel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Meer specifiek betekent dit dat Jannie de fabrikant, alsook de eventuele EU-importeur, van het product aansprakelijk kan stellen. Daarnaast kan zij onder omstandigheden, wanneer de producent onbekend blijft, de leverancier van de olijfolie aansprakelijk stellen.

Let op! Niet alleen voor producenten

Producenten zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. De Europese wetgeving heeft het echter zo geregeld dat een gedupeerde iedere partij in de keten aansprakelijk kan stellen. De aansprakelijk gestelde partij moet vervolgens zelf de schade verhalen bij de producent. Zo is de gedupeerde verzekerd van een schadevergoeding. Ook bij een faillissement in de keten. Daarnaast is een importeur volgens de wet vaak ook een producent, zodra hij producten van buiten de EU importeert.

Wat is niet verzekerd op productaansprakelijkheidsverzekering

De kosten die ontstaan door terugroepen van producten (product-recall) zijn niet verzekerd op een productaansprakelijkheidsverzekering. Verder zijn natuurlijk ook de zaken uitgesloten die ook niet verzekerd zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfs- en produktaansprakelijkheid

Preventie ideeën

 1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de productaansprakelijkheidsverzekering zal dit proces zeker beoordelen.
 2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
 3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
 4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog. Bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen.

Premie online

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen Winkel verzekeringen premie berekenen Horeca verzekeringspakket premie berekenen

Video productaansprakelijkheidsverzekering