Productaansprakelijkheidsverzekering premie 2019 checklist

Een productaansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iemand stelt u als bedrijf aansprakelijk voor schade die een product heeft veroorzaakt. Dat kan terecht zijn, of volslagen onzin. Toch moet u zich er juridisch tegen verweren. Al met al brengt dat hoge kosten met zich mee. “Ik ben ziek geworden door uw product” of “mijn bedrijf heeft groot verlies geleden door uw product“. Een dergelijke claim kan al snel om grote bedragen en belangen gaan. Overigens, u hoeft niet direct een fabriek te zijn van levensmiddelen; ook de fietsenmaker die een Chinese fiets verkoopt kan al aansprakelijk zijn.

ProductaansprakelijkheidsverzekeringVoorbeeld productaansprakelijkheid Chinese racefiets. Een fietshandelaar koopt zijn fietsen in China, dus een “third country” van buiten de EER. De fietshandelaar zal dan financieel aansprakelijk worden gesteld als de voorvork afbreekt en een fietser vele maanden moet revalideren. De werkgever van de fietser en de verzekeraar van de ziektekosten en de fietser zelf zullen allemaal de fietsenhandelaar aansprakelijk stellen. Zeker zonder een productaansprakelijkheidsverzekering zal de fietsenmaker in een lastig pakket terecht komen. De fietshandelaar kan proberen de schade te verhalen op de Chinese fietsenproducent. Daar wensen we de handelaar veel succes mee…..

Wat is productaansprakelijkheid?

Een productaansprakelijkheidsverzekering lijkt een mooie oplossing maar eerst is de vraag wanneer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade van een ander. Dat is als:

 1. Het product gebrekkig is. Dit betekent dat het product niet de veiligheid biedt die ervan mag worden verwacht. Denk bijvoorbeeld aan kleine onderdelen van kinderspeelgoed die loslaten waarin kinderen kunnen stikken.
 2. De schade een gevolg is van dat gebrek.
 3. Als u wettelijk de producent is. Bijvoorbeeld
  1. omdat u het product zelf hebt gemaakt of
  2. naar de EU hebt geïmporteerd of
  3. omdat u het product onder uw naam verkoopt.

Productaansprakelijkheidsverzekering checklist

 1. Inventariseer bij welke producten en aansprakelijkheidsrisico’s aanwezig zijn voor uw bedrijf. Realiseer dat voor producten uit de EER er een andere wetgeving is dan uit goederen uit de rest van de wereld;
 2. Naar welke landen exporteert u als ondernemer en voldoen uw producten aan de wettelijke vereisten en lokale gebruiken;
 3. Waarvoor worden de producten gebruikt en zijn er kansen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor gemaakt;
 4. Voor welke doelgroep zijn deze producten bestemd en zijn er specifieke risico voor die doelgroep aanwezig;
 5. Hoe is vastgesteld dat de producten (waaronder de verpakking en de gebruiksaanwijzing) voldoen aan de normen die gelden in het afzetgebied;
 6. Bevatten de producten een gebruiksaanwijzing, productspecificaties of handleiding in de taal (talen) van het afzetgebied;
 7. Voldoen de producten aan de Europese normen of aan de normen van het ontvangende land;
 8. Door welk keuringsinstituut zijn de producten getest en zijn deze testen voldoende om in een juridisch verweer gebruikt te kunnen worden; Verzekeraars van productaansprakelijkheidsverzekering zullen het antwoord zeker willen kennen voordat ze een verzekeringsdekking gaan afgeven.
 9. Zijn er doorlopende inspectie programma’s in het land van productie;
 10. Op welke manier controleert u de kwaliteit van de producten? Let op: u mag de producten niet laten controleren door de fabrikant of een medewerker van een verwante onderneming;
 11. Hoe hoog is de product veiligheid en compliance aan de lokale wetgeving;
 12. Kijk hoe de oorspronkelijke producent de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in een contract heeft geformuleerd. Onredelijke eisen mogen er natuurlijk niet in staan zoals “wij zijn nooit aansprakelijk.”. Informatie leveringsvoorwaarden.
 13. Is er controle op het logistieke traject en de vervoerdersaansprakelijkheid.

Waar kunt u zich meestal voor verzekeren met een productaansprakelijkheidsverzekering?

 1. Als het product dat uw bedrijf produceert schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt geproduceerd schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd op een productaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Als het product dat uw bedrijf in omloop brengt schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording in omloop wordt gebracht schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd.
 3. Als het product dat uw bedrijf verhuurt of verleast schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt verhuurd of verleast schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen anderen verzekerd.
 4. Als het product na constructie door uw bedrijf is opgeleverd en schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt opgeleverd na constructie schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd. Onder constructie schade bedoelen wij de schade door het bouwen van een product uit verschillende onderdelen.

Premie productaansprakelijkheidsverzekering.

Een basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan voor veel bedrijven standaard ook een gedekte productaansprakelijkheidsverzekering dekking geven. Maar bij specifieke bedrijven, producten of activiteiten is dat niet het geval en is de productaansprakelijkheid uitgesloten. De premie en voorwaarden zijn vaak maatwerk.

Aansprakelijkheid maatwerk

Wat is niet verzekerd? 

De kosten die ontstaan door terugroepen van producten (product-recall) zijn niet verzekerd op een productaansprakelijkheidsverzekering. Verder zijn natuurlijk ook de zaken uitgesloten die ook niet verzekerd zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Preventie ideeën

 1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de productaansprakelijkheidsverzekering zal dit proces zeker beoordelen.
 2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
 3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
 4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen.

Video toelichting

Verzekeringen

Laat uw reactie achter