Recall verzekering en productaansprakelijkheid

Als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel. Een Recall verzekering kan ene oplossing zijn.

Oorzaken

recall verzekering

De oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van een ongeluk, opzettelijk, een stommiteit of onoplettendheid. Soms omdat het productieproces niet correct i; of de controle onvoldoende aanwezig is of omdat een boze werknemer u een hak wilt zetten. Een productaantasting kan dus voortkomen uit

 1. Productiefouten;
 2. Onvoldoende controle;
 3. Een opzettelijke wraak;
 4. Afpersingsactie;
 5. etc.

Een recall verzekering kan zorgen dat er een vangnet is voor de enorme kosten die gepaard kunnen gaan met een recall actie. Recall-verzekering aanvraagformulier

Waarom een Recall verzekering?

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder scherpzinnig moment bij de productontwikkelaars en weg zijn uw ijzersterke reputatie en continuïteit. Door het incident kunt u marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig terugvallen.

Recall kosten

Helaas blijft het bij een recall vaak niet alleen bij de transportkosten. Denkt u daarbij eens aan

 1. de kosten voor vernietigen,
 2. advertentiekosten,
 3. PR-advies,
 4. laboratoriumonderzoek,
 5. extra loonkosten,
 6. kosten voor extra opslag,
 7. herstel of vernietiging van de producten,
 8. reinigingskosten,
 9. extra kosten voor vervangende producten en
 10. de waarde van producten.
 11. Het beperken van de imago schade en de pers

Detail informatie Recall verzekering

De Recall verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall. Heeft u daarnaast weleens stilgestaan bij het risico dat u loopt wanneer iemand opzettelijk uw bedrijf wilt schaden? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee u geen zaken meer wilt doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan uw bedrijf door uw producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Allergenen en labels

Slechts een aantal recalls worden op de website van Nederlandse voedsel- en warenautoriteit gepubliceerd. Het verplicht melden is daarbij een eerste stap.

De oorzaken van een recall zijn divers. Een veelvoorkomende oorzaak is zogenaamde ‘mislabelling’ waarbij er ingrediënten in het product zitten die niet op het label vermeld zijn waardoor er een gezondheidsrisico ontstaat voor consumenten met een allergie.

Wat zouden de gevolgen voor uw bedrijf zijn, wanneer uw producten, om welke reden dan ook, het doelwit werden? U moet de daders opsporen, de klanten informeren en geruststellen, uw kwaliteitscontroles intensiveren en waarschijnlijk een terugroepactie voor de betreffende producten organiseren. Voor uw bedrijf kan dit desastreuze gevolgen hebben. Zelden is men voorbereid op een dergelijke situatie. De Recall verzekering geeft dag en nacht wereldwijd toegang tot de diensten van gespecialiseerde consultants die u direct terzijde staan in het beheersen van een dergelijke crisis.

Third Party Recall

Bedrijven leveren ingrediënten, halffabricaten of eindproducten vaak aan verschillende klanten. Veel bedrijven produceren producten zelfs met het label van hun klant. Die afnemers maken bij een productaantasting ook recall-kosten en verhalen deze vaak op hun leverancier. De Recall verzekering biedt ook dekking voor de kosten van derden.

Wat dekt deze verzekering?

De Recall verzekering dekt de financiële gevolgen van het terughalen van onopzettelijk verontreinigde producten en van moedwillige productaantasting. Het is belangrijk te weten dat u bij calamiteiten verzekerd bent van bijstand door professionele consultants die gespecialiseerd zijn in het adequaat handelen tijdens crisissituaties. U kunt bijstand krijgen bij het informeren van de buitenwereld, het organiseren van recalls en bijstand bij het afhandelen van een moedwillige productaantasting waarbij er daders in het spel zijn.

Twee aantastingen

I – Toevallige productaantasting – dekking voor de gevolgen van een onbedoelde productiefout, waardoor producten gevaarlijk blijken te zijn voor mens en/of dier.

II – Moedwillige productaantasting – dekking bij (dreiging
met) moedwillige, criminele aantasting van producten, waardoor die gevaarlijk zijn voor gebruik.

Offerte recall verzekering aanvragen

Iedere polis is maatwerk waarbij rekening gehouden wordt met een veelvoud van factoren zoals de bedrijfsactiviteiten, productsoort, afnemers en omzet maar ook met wensen van de klant ten aanzien van eigen risico en limieten.

Wat is er verzekerd?

Kosten i.v.m. de recall

Alle redelijke kosten die zijn gemaakt tijdens een recall-actie, de inspectie, het onderzoek, de
verwijdering en vernietiging van de aangetaste producten van verzekerde.

Verlies van brutowinst

Het verschil tussen de voorziene omzet en de bespaarde variabele kosten die door productaantasting is veroorzaakt.

Rehabilitatiekosten

De kosten die verzekerde moet maken om de kwaliteit van het aangetaste product weer
geschikt te maken voor de verkoop en/of kosten om de reputatie en het marktaandeel
van dat product te herstellen.

Kosten crisis response/consultants

De kosten voor de diensten van experts en consultants die assistentie bieden bij een
toevallige of moedwillige product-aantasting.

Recall-verzekering aanvraagformulier

Verzekeringen

Laat uw reactie achter