Restaurant verzekeringen 2020 vergelijking

restaurant verzekeringen

Wij vinden de volgende restaurant verzekeringen belangrijk om altijd een horecazaak mee te starten.

Horeca verzekeringen premies online
 1. Inventaris-/Goederen- voor schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en water aan uw inventaris en goederenvoorraad, en eventuele aanpassingen aan een gehuurd gebouw die u zelf heeft betaald. Alles kan onder een pakket voor restaurant verzekeringen wordt afgesloten.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering Restaurant verzekeringen (AVB): onder andere letsel en materiële schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent, dus ook schade van uw werknemers. Uit te breiden met werknemersschade: letsel en materiële schade van uw werknemers als gevolg van een ongeval tijdens het werk, als u juist niet aansprakelijk bent.
 3. Huurdersbelangverzekering (eventueel met Glas-dekking, alleen wanneer u huurder bent van het bedrijfsgebouw): dit verzekerd eigen verbouwingen in het pand.
 4. Bedrijfsschade. Als er een bedrijfsstilstand is door bijvoorbeeld brand, dan keert deze restaurant verzekeringen de misgelopen bruto winst uit (vaste kosten en netto winst).

Audio restaurant aansprakelijkheid

Andere verzekeringen:

 1. Gebouwverzekering (eventueel met Glas-dekking): voor schade door onder andere brand, water en storm aan uw eigen gebouw.
 2. Bedrijfsschade restaurant verzekeringen: dekt de misgelopen winst en de vaste lasten die doorgaan na schade door bijvoorbeeld brand of inbraak.
 3. Eigen vervoerverzekering: voor diefstal van en schade aan gereedschap en goederen die in het vervoermiddel liggen.
 4. Zakenreisverzekering: als u tijdens een zakenreis hulp nodig heeft, als u onverwachte kosten maakt, of als er schade aan bagage
  ontstaat.
 5. Geldverzekering: voor het verlies van contant geld cadeaubonnen e.d., zoals door een overval of inbraak.
 6. Computer-/Elektronicaverzekering:voor schade aan uw computers en elektronica.
 7. Autoverzekering Bedrijven (eventueel met een dekking voor schade aan uw eigen auto, motorrijtuigrechtsbijstand, en een schadeverzekering voor inzittenden): voor schade die u met de auto aan anderen toebrengt. Deze verzekering is wettelijk verplicht.
 8. Aanhangwagenverzekering Bedrijven:voor schade aan uw aanhangwagen en het werkmaterieel dat eventueel op of in de aanhangwagen is gemonteerd.
 9. Milieuschade restaurant verzekeringen: voor de kosten van het saneren van verontreinigde grond en oppervlaktewater.

Kijk ook eens op deze pagina.

Rechtsbijstand restaurant verzekeringen

Een volwaardige rechtsbijstandspolis binnen een pakket restaurant verzekeringen kost weinig en de extra diensten zijn uitgebreid.

 1. arbeidscontracten analyseren,
 2. assistentie bij conflicten met UWV, verzekeraars, adviseurs, etc.
 3. controleren betrouwbaarheid toeleveranciers,
 4. aansprakelijkheidsstellingen maken omdat een werknemer niet kan werken  door de schuld van een ander.
 5. etc

Aansprakelijkheid restaurant verzekeringen

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering binnen een pakket restaurant verzekeringen verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Wat kosten zulke restaurant verzekeringen?

Dat verschilt met welke verzekeringen het pakket restaurant verzekeringen wordt uitgebreid. Het rekenvoorbeeld hierboven geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  Denk bij de start ook altijd aan de lijst met vergunningen die nodig zijn voor een goede start.

Wat kan er gebeuren?

 1. U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden.
 2. Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk.
 3. Een werknemer brandt zijn hand in de keuken.
 4. Uw restaurant brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 5. Sommige horeca gelegenheden hebben cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur. Bij restaurant verzekeringen zijn deze meestal standaard meeverzekerd.
 6. Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker.

Brand….”Ach, een paar stoelen en krukken”…..

Niet elke restaurant heeft een 1e klas inventaris. Maar denk eens na over een horecagelegenheid met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er een nieuwe bar komen, een plafond, wanden, vloerbedekking en alle kasten en apparatuur moet worden vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen (bedrijfstilstand) .

We praten dan over risico’s van

 1. het huurdersbelang,
 2. inventaris en
 3. goederen
 4. bedrijfsschade door stilstand

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als horeca ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. een goed pakket restaurant verzekeringen kan veel kopzorgen besparen. De premies zijn eenvoudig op te vragen.

Premies restaurant verzekeringen online

Horeca verzekeringen premies online Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen