VVE verzekeringen 21 tips en direct pakketpremies 2021

VVE besturen moeten goed zorgen voor hun VVE verzekeringen. Voor het regelen van goede VVE verzekeringen is een taak van de Vereniging waar vaak veel tijd en moeite in moet gaan zitten. is een belangrijke taak van (het bestuur van) een Vereniging van Eigenaren (VVE). De risico’s goed verzekeren tegen een aantrekkelijke premie is eigenlijk best goed mogelijk.

VVE pakket verzekeringen 3 plus 1

VVE pakket verzekering premie berekenen

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE

We gaan hier eerst het gebouw in de VVE verzekeringen doornemen. Een noodzaak voor elke bestuurder van de VVE om het gebouw in de VVE verzekeringen goed op orde te hebben. De volgende punten zijn een mooie checklist.

Het gebouw in de VVE verzekering

 1. Is er een All-Risk dekking voor het gebouw in de VVE verzekeringen opgenomen? Soms zijn er heel beperkte verzekeringsdekkingen opgenomen in een polis om de premie laag te houden.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot, maar de schade daarentegen kan hoog zijn. Denk ook aan glas bij terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn bij alle VVE verzekeringen.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico bij het verzekeren van het het gebouw in de VVE verzekeringen is plezierig en kan het totaal van de de kosten verlagen bij schade.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een het gebouw om bij VVE verzekeringen in het pakket op te nemen; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8% pakketkorting.
 13. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 14. Worden de verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 15. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 16. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 17. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 18. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 19. Is het gebouw met eigenaren voor alleen particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn.
 20. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties. Onderverzekering wil geen bestuurder verantwoordelijk voor zijn.
 21. Is er een appartementsclausule op de verzekering worden geplaatst? (Voorbeeld. Opzettelijke brandstichting door bewoner)
 22. Kan het individuele eigenarenbelang worden meeverzekerd op VVE verzekeringen? (Voorbeeld een eigen dure keuken of luxe badkamer)

Actie bij schade

Als iemand meent dat hij/zij schade heeft geleden door een gebrekkige opstal, is het verstandig om foto’s te nemen van de situatie en verder zo goed mogelijk te documenteren wat er niet in orde was. Zo kan het zijn dat de opstal niet voldeed aan bepaalde bouwvoorschriften. Als deze voorschriften niet op orde zijn, dan is de kans groot dat de rechter vindt dat u de schade moet vergoeden. Ook is het verzamelen van (persoons)gegevens van eventuele getuigen van belang om later de toedracht van het ongeval te kunnen bewijzen. Veel schade is ook vaak te wijten aan een slachtoffer zelf. Foto’s en getuigenverslagen kunnen dan plezierig zijn om aan te tonen dat het niet aan het pand lag.

Voorbeeld uitglijden. Een kennis met lederen zolen onder zijn schoenen glijdt uit over uw glad betegelde keukenvloer. Hierdoor ontstaat letsel. U bent niet aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde in een supermarkt of bankgebouw, dan zal een rechter sneller tot het oordeel komen dat de eigenaar van de supermarkt of het bankgebouw aansprakelijk is. Het gaat namelijk om een gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. Daar worden nu eenmaal hogere eisen aan gesteld.

Brandschade VVE verzekeringen

Schade melden op een aansprakelijkheidsverzekering eigenaar onroerend goed kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

Extra bonus tips VVE verzekeringen

 • Besparing. Wij bieden meestal de scherpste premies. Is toch elders de premie interessanter, controleer dan ook de voorwaarden. De kleine lettertjes bij verzekeraars zijn meestal de reden waarom er lage premies worden aangeboden.
 • Opzeggen. VVE verzekeringen zijn snel op te zeggen. De concurrentie is groot dus vergelijk en stop er snel mee als de premie te hoog is of de voorwaarden niet interessant genoeg.
 • VVE Beheer. Sommige VVE beheer kantoren willen ook de verzekeringen beheren. Dat kan tot belangenverstrengeling leiden. Controleer de AFM vergunning en vergelijk de dienstverlening met de kosten. VVE beheer is een ander vak als verzekeringen beheer.
 • Bespreken en notuleren. Vergeet niet de verzekeringsvoorwaarden van een VVE verzekeringen goed met de mede-eigenaren te bespreken want achteraf een schade niet uitgekeerd krijgen, is een onplezierige mededeling die een VVE Bestuurder moet geven aan de eigenaren van het pand.

Wanneer is er aansprakelijkheid?

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. .

Vrijwilligers

Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurders. Deze risico’s zijn verzekerd binnen een pakket VVE verzekeringen. Bij aansprakelijkheid is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald

Specialist VVE verzekeringen

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

Premie online berekenen

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking