WA Hoogwerker verzekering – 2022 Premies tips

WA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Welke soorten hoogwerker verzekering?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA hoogwerker verzekering.) Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.
Hoogwerker verzekering - premie

Of reken de premie hier.

Audio – WA Hoogwerker verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hoogwerker verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Ongevallen – WA Hoogwerker verzekering

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een hoogwerker . Die problemen zijn duidelijk te zien hoogwerker ongevallen. De schade aan de hoogwerker hoeft niet altijd het belangrijkste probleem; alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste hoogwerker. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA hoogwerker verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een hoogwerker goed en deskundig wordt gebruikt.

Gezien de grote persoonlijke gevolgen voor werknemers bij arbeidsongevallen kan het goed zijn tevens na te denken over de juiste ziekteverzuimpolissen, arbeidsongeschiktheidsdekking en/of nabestaanden voorzieningen bij noodlottige ongevallen.

8 verzekeringstips tegen diefstal hoogwerker

 1. Uw hoogwerker staat het meest veilig op een afgesloten terrein of een goed beveiligde opslagplaats.
 2. Een paar lampen met bewegingssensors op het eigen terrein zijn erg effectief tegen diefstal. De dieven hebben de pest aan al teveel licht.
 3. Schrijf altijd het chassisnummer van uw hoogwerker op. Wij vragen er ook altijd om bij het aangaan van een verzekering; gewoon omdat het traceren van de hoogwerker daarna veel gemakkelijker wordt.
 4. Fraaie gelaste naamplaat of speciale las is ook altijd erg plezierig voor het snel terugkrijgen van een eenmaal gestolen hoogwerker. Het kan een dief ook afschrikken om de hoogwerker überhaupt mee te nemen. Er blijft immers altijd een litteken achter op de hoogwerker als ze deze eraf willen slijpen.
 5. Als de hoogwerker aan een transport-wagen staat, zorg dan dat ook die hoogwerker goed is beveiligd met een disselslot of een zware wielklem.

Kosten bij diefstal hoogwerken

 1. Het werk stagneert
 2. Eigen risico op de verzekering
 3. Stijgende verzekeringspremie
 4. Tijdverlies door politieaangifte
 5. Tijdverlies voor aankoop nieuwe hoogwerker
 6. Kosten schadebehandeling
 7. Veel administratieve
 8. etc.

Verhuur WA hoogwerker verzekering

Verhuur is meeverzekerd op een WA hoogwerker verzekering. Maar gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd is er geen dekking voor cascoschade als gevolg van verduistering. Ook geldt bij schade gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd een vaak verhoogd eigen risico. Dit eigen risico geldt vaak voor zowel de aansprakelijkheidsdekking als de cascodekking van, (tenzij er bijzonder eigen risico is afgesproken).

Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. De exacte juridische voorwaarde staat in de offerte.

Instructie en opleiding

Hoogwerkers zijn in veel situaties de veiligste manier om hooggelegen plaatsen te bereiken. Maar het werken met hoogwerkers kan ook gevaarlijk zijn als je de regels niet naleeft. Ieder jaar doen zich dan ook ernstige ongevallen met hoogwerkers voor. Hoogwerkers kunnen omvallen…. In elkaar zakken…. of botsen met andere voertuigen. Werknemers kunnen uit de hoogwerker vallen, of voorwerpen naar beneden laten vallen. Je kan ook gekneld raken of geëlektrocuteerd worden wanneer je hoogwerker in contact komt met elektriciteitsleidingen. Wanneer je een hoogwerker bedient, is het dus belangrijk dat je je bewust bent van deze risico’s, zodat je de nodige maatregelen kan nemen om de risico’s te beperken. Een goede opleiding maakt een WA hoogwerker verzekering niet overbodig maar het is altijd beter (letsel)schade te vermijden.

Opleidingsinstituten

Een aantal opleidingsinstituten verzorgen opleidingen voor hoogwerker gebruik.

 1. Hoogwerkeropleidingen
 2. Westpoort
 3. Blom opleidingen

Premie online berekening

Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie

Video