Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

Winkel verzekeringen - premie online

7 x webshop verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid

Combineer pakket webshop verzekering

Als u deze 7 polissen combineert in één pakket dan scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

Preventie scheelt premie

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de webshop verzekering zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Neem even een stapje terug en kijk kritisch waar risico’s u geld kunnen kosten.

1. Bedrijfsaansprakelijkheid webshop verzekering

Bij webshop is niet elke aansprakelijkheidsverzekering even zinvol.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Schade kan grote financiële gevolgen hebben voor de webwinkel en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over na te denken. Letselschade en schade aan spullen van een ander. Dit zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd op een webshop verzekering.

Premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat kost een webshop verzekering? Dat verschilt maar voor een 100% webwinkel praten we vaak over niet meer dan een paar honderd euro. Een gratis rekenuitwerking geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.

Aansprakelijkheid, geen ontkomen aan.

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van webshop ondernemingen. En dus ook het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt. Zelfs wanneer de webwinkel niets te verwijten valt. Vergoedingen zijn er vaak vanuit een webshop verzekering.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

2. Bedrijfsschade webshop verzekering

Uw website knalt eruit.

Elke ondernemer kent de paniek die er dan ontstaat. Waar zit het probleem? Een DDos aanval, een database die corrupt is, randsomsoftware, een fout bij de webhosting, email komt niet aan,

Brand

 • bestellingen kunnen niet geplaatst worden. Enfin, u kunt zelf meer ellende verzinnen dan u lief is.
 • Maar de problemen kunnen ook anders ontstaan als uw opslag uitbrandt of u heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed.

Leverancier

 • Bent u afhankelijk van een leverancier en die leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Wanneer is website weer online?

Wanneer is uw webshop weer online voor verkoop en gaat de levering weer door? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van de webshop en de opslag? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade van een webshop verzekering. Best lastig maar regel het op tijd.

3. Bedrijfsrechtsbijstand zinvol?

Er zijn talloze relaties die elke webshop onderneming heeft. Leveranciers, klanten maar ook brancheorganisatie, Gemeente, landelijke overheden met alle bijkomende wetgeving. En bent u met uw webshop ook werkgever dan groeit het aantal juridische risico’s sterk. Denk eens aan discussies over de Wet Werk en inkomen en tekstuele vragen over leveringsvoorwaarden, contracten of arbeidscontracten. Bel de rechtsbijstandsverzekeraar even en het wordt snel verschoven naar een ander bureau. Het onderdeel bedrijfsrechtsbijstand is daarom best belangrijk op een webshop verzekering.

Audio bedrijfsrechtsbijstand

4. Cybercrime en datalekken

Onderzoek (TNS Nipo) geeft aan dat 1 op de 5 webshops last heeft van cybercrime. Toch is slechts 20% verzekerd tegen dit risico. Het gaat hierbij vooral om digitale diefstal, virusaanvallen, hacking of diefstal van klanteninformatie en betaalgegevens.

 1. Cloud. Iedereen is enthousiast over de mogelijkheden om in “the Cloud” alle  informatie op te slaan. Lekker goedkoop en snel. Maar zodra er een grootschalige storing zou zijn, zal dat een forse bedrijfsschade kunnen veroorzaken. Maak dus ook eigen backups.
 2. Eigen medewerkers. Een boze medewerker die ontslagen wordt, kan nog even snel voor zijn vertrek, grote schade aanrichten. Natuurlijk doen ze dat bijna nooit. Inderdaad, bijna nooit.
 3. Beschadigingen in het systeem zelf zijn vaak kostbaar om op te lossen. Of een webhostingbedrijf dat steken laat vallen. Nieuwe hardware is niet altijd direct voorhanden en de adviseurs kosten handen vol geld.
 4. Hackers. Een gewoon virus of randsom aanval. Maar denk ook eens aan andere elektronica zoals telefooncentrale en VOIP systemen. Verzeker dit onderdeel ook altijd op een webshop verzekering van een hacker kan grote schade aanrichten.
 5. Software. Een complete database verliezen door een foutieve update is pijnlijk. Maar ook het verlies aan oude sjablonen en werkroutines zijn financieel erg vervelend.

Voor ZZP-ers en MKB-bedrijven webwinkel bedrijven hebben we een webshop verzekering cyber en datalek dekking.

Cyber en DataRisk - premie

5. Elektronica webshop verzekering

Denk aan geluidsinstallatie, telefooncentrales, computer, laptops en tablets. Maar ook gespecialiseerde apparatuur die gebruikt als onderdeel van de webwinkel. Vaak kan dit risico als onderdeel worden meeverzekerd op een webshop verzekering.

6. Transport en eigen vervoer

Tijdens het vervoer kunnen de goederen gestolen worden, schade ondervinden of gewoon verloren gaan door bijvoorbeeld een ongeval. Het maakt dan niet uit met welk vervoermiddel dat gebeurt. Vrachtwagen, vliegtuig, bestelauto, eigen vervoer of de fiets. Het maakt de verzekeringsmaatschappij niet uit zolang het een zakelijke schade is aan uw goederen. Natuurlijk zullen de meeste goederen worden vervoerd door bedrijven die daarvan hun beroep hebben gemaakt; de professionele vervoerder. Maar ook dan zal een premie transportverzekering goed besteed zijn.

De schadevergoeding die u van die professionele vervoerders krijgt is namelijk heel laag. Vaak niet hoger van € 3,50 per kilo. Zijn uw goederen dus minder dan deze vergoeding dan is het verzekeren van transport via een webshop verzekering dus zinvol.

7. Bestuurdersaansprakelijkheid

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) verplicht bedrijven sinds 1 januari 2016 om ernstige datalekken te melden. Indien bedrijven de meldplicht onder de Wbp niet nakomen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens bedrijven een boete opleggen van maximaal EUR 820.000,-. Bedenk dat een persoonlijke aansprakelijkheid binnen een pakket voor een webshop verzekering een prima aanvulling is.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Bestuurders lopen dan ook langs deze weg het risico van persoonlijke aansprakelijkheid bij het niet-melden van datalekken. Maar ook als de boete aan de rechtspersoon is opgelegd, zouden zij intern door deze rechtspersoon aangesproken kunnen worden indien de bestuurder bijvoorbeeld bekend was met (de ernst van) het datalek en heeft nagelaten de juiste maatregelen te treffen, waardoor hem onbehoorlijk bestuur verweten zou kunnen worden. Daarnaast zou de bestuurder ook persoonlijk kunnen worden aangesproken door de personen wiens gegevens ‘gelekt’ zijn.

Berekeningen bestuurdersaansprakelijkheid

Op de volgende pagina kunt u, vaak direct online, de premie berekenen als u als bestuurder dit risico wilt verzekeren. Meer informatie vindt u op deze pagina van KvdL over bestuurdersaansprakelijkheid bij webshop verzekering.

Vaak wordt gekozen om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te combineren in een pakket met webshop verzekering.

Voordeelpakket webshop verzekering

De volgende verzekeringen kunnen wij in één webshop verzekering pakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een (web)winkel bedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheid webshop verzekering
 2. Werknemersschade
 3. Bedrijfsschade webshop verzekering
 4. Geldverzekering
 5. Inventaris
 6. Goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Bedrijfsrechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand personeel
 10. Auto’s en vrachtwagens
 11. Aanhangwagens
 12. Werkmaterieel verzekering (heftrucks e.d.)
 13. Elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. Opstal verzekering
 15. Milieuschade verzekering
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

De vergelijking webshop verzekering

Wij beoordelen webshop verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de best mogelijke prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten webshop verzekering

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade webshop verzekering

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie online berekenen

Cyber en DataRisk - premie Winkel verzekeringen - premie online Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video