Werkgeversaansprakelijkheid verzekering premie 2019

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, de werkgeversaansprakelijkheid verzekering is daarvoor uitstekend geschikt. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten.

Werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken bij deze uitgebreide dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid verzekering aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Premie werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Werknemersschade verzekering

Voorbeeld hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op deze uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan.

Uitsluitingen

Net als de meeste verzekeringen is bij deze werkgeversaansprakelijkheid verzekering er geen schade verzekerd door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Er is ook geen dekking in de volgende gevallen

Voorbeeld fiets

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld inbreker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Schade Verzekering inzittenden SVI

Dit onderdeel van deze werkgeversaansprakelijkheid verzekering is een uitstekende wijze om altijd alle motorvoertuigen verzekerd te hebben voor het geval er schade is bij inzittenden. Een verzekering voor voertuigen in eigendom, gehuurd of geleasd. Een grote besparing dus op alle losse autoverzekeringen.

Ongevallenverzekering

Juridische helpdesk

Wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt kan de werkgever (of namens hem zijn assurantieadviseur) gebruik maken van de Juridische Adviesdesk, uitgevoerd door DAS. DAS verleent eerstelijns juridisch advies over Werkgeversaansprakelijkheid verzekering schade gerelateerde kwesties. Onder eerstelijns advies verstaan wij algemene vragen over de verplichtingen van de werkgever bij en rondom arbeidsongevallen. Bijvoorbeeld over het inschakelen van de Inspectie SZW, aansprakelijkheid en loondoorbetaling.

Werkgeversaansprakelijkheid dekking

Downloads en premies

WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf

WEGAS XL brochure – download pdf

Werknemersschade verzekering
Verzekeringen

Laat uw reactie achter