Trekkerkenteken 2019? Niets te vroeg.

een trekkerkentekenHet trekkerkenteken (de LBT landbouw- of bosbouwtrekkers) komt er vermoedelijk vanaf 2019 in combinatie met een registratieverplichting en een verhoging van de maximum snelheid naar 40 km/u. Dat is nu 25 km/u. Maar door een trekkerkenteken en registratie zal het ook direct duidelijk zijn, net als bij personenauto’s, of een LBT verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid. Elke LBT zal dan minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben. Is die niet aanwezig dan volgt er direct een pittige boete door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De Europese regelgeving, die de apk verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is sinds 1 mei 2017 van kracht.

Oktober politiek

De minister bespreekt trekkerkenteken met vertegenwoordigers van de sector, zoals LTO, Cumela en Fedecom en regionale overheden vertegenwoordigd in IPO en VNG. Dat is ook hard nog want er loopt dit moment een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een APK sinds mei van dit jaar verplicht voor trekkers die harder rijden dan 40 kilometer per uur. Het is veiliger wanneer trekkers niet door de kernen van dorpen rijden, maar over de rondweg. De minister zal daarom niet alleen kijken naar de Trekkerkenteken en de APK registratie van trekkers, maar ook de snelheden en toegang tot bepaalde wegen.

Tractor premieberekening

Waarom een trekkerkenteken en verhoging snelheid?

Een verhoging van de snelheid van “grote trekkers” betekent dat ze op doorgaande wegen mogen rijden. Dat scheelt ongelukken want nu worden ze verplicht om “binnendoor” of in woonkernen te rijden.  Dat is dus gunstig voor de verkeersveiligheid, zeker als je bedenkt dat er meer dan 100.000 trekkers zijn.

Een trekkerkenteken zorgt er voor dat er jaarlijkse technische controle komt (APK-keuring) zodat de trekkers technisch in orde zijn. Ook kan gecontroleerd worden of elke trekker verzekerd is. Een bijkomend voordeel is dat de politie kan controleren of een trekker we of niet op een doorgaande weg mag rijden.

Aankondiging ministerie trekkerkenteken

Een trekkerkenteken volgt uit de brief van Schultz van Haegen van 1 juni 2017. Dit komt ondanks alle perikelen het afgelopen jaar toen de invoering van een trekkerkenteken werd weggestemd door het parlement. Er zal dus vanaf mei 2018 een periodieke technische controle komen van de LBT’s. Alle LBT’s met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018 zullen dus een APK-plicht krijgen. Door de verwerping van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor snelle LBT’s was er geen wettelijke basis voor een trekkerkenteken voor deze voertuigen. En dat schept nu flinke problemen omdat “Europa” die APK-plicht eist. En dus moest de minister ingrijpen.

Er zal dus een RDW registratieplicht voor LBT’s komen. In dit registratiesysteem worden alle voertuigen met de benodigde technische gegevens geregistreerd, alsmede de houder/eigenaar van het voertuig. Er zal dan dus ook precies kunnen worden gecontroleerd welke tractoren wel/niet verzekerd zijn.

Europa niet akkoord

  1. Optie 1. Er was een plan om het te houden bij een registratie van alleen APK-plichtige LBT’s. Het handhaven daarvan en de kosten die daarbij horen zijn simpelweg te hoog (volgens het ministerie.) Ook zal de Europese Commissie niet akkoord gaan met dit plan.
  2. Optie 2. De tweede optie is om over te gaan tot volledige registratie van alle 270.000 LBT’s. Pas dan krijgen ze een sluitend systeem om het ook te handhaven. Dus ook de niet APK-plichtige LBT’s krijgen dan de kosten van een registratie, terwijl ze er geen enkel voordeel van deze registratie hebben. Dat is jammer maar het doel heiligt de middelen. Met deze tweede vorm van registratie wordt invulling gegeven aan de Europese verplichting een APK-plicht te introduceren voor LBT’s.

Snelheid

De tractoren snelheid is nu maximaal 25 km/u. Dat zal door dit voorstel opgetrokken worden naar 40 km/u. Met een kenteken en een goed registratiesysteem is het de politie immers dan ook duidelijk of een trekker daadwerkelijk aan de regels voldoet. Het verhoogt de verkeersveiligheid en de controlemogelijkheden voor de politie.

Controle verzekeringsplicht

Een LBT zonder kenteken kan eenvoudigweg niet goed gecontroleerd worden op snelheid en verzekeringsplicht. En daar is hard behoefte aan. Schade krijgen door een fout van een ander en die schade dan niet kunnen verhalen, is zuur. Het RDW zorgt dat er maar weinig personenauto’s meer onverzekerd rondrijden. Maatschappelijk een belangrijk feit. Volgend jaar zal dat ook door de kentekenplicht, registratie en een trekkerkenteken gerealiseerd worden.

Ik laat mij gedurende een aantal maanden via Google Alert op de hoogte houden van alle tractoren ongevallen die in het nieuws komen. Het is geen pretje om alle berichten te lezen van het eenvoudig omkieperen van een tractor en lading maar ook de vele ongevallen met letsel of dodelijke ongevallen. Als een letselslachtoffer zijn/haar schade niet kan verhalen op de verzekering (omdat die niet was afgesloten), dan levert dat het slachtoffer veel extra leed op. Vergeleken met de kostprijs van een tractor valt de premie voor een WA-verzekering in het niet. Het blijft onbegrijpelijk dat zelfs nog een eenvoudige wa-verzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt. Wij verkopen ze natuurlijk maar ook elders zijn ze vaak prima tegen een acceptabele premie snel af te sluiten.

Tractor premieberekening

Achtergrondartikelen

Audio

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

tractor, Verzekeringen

Laat uw reactie achter