Beperken ziekteverzuim 11 tips

Beperken ziekteverzuim is voor zelfs het kleinste bedrijf met werknemers een zaak om alert op te zijn. Kijk ook eens op het stappenplan van het UWV.

Kosten van verzuim

beperken ziekteverzuim

De kosten zijn enorm. Denk bij een willekeurig zieke werknemer maar aan gemiddeld € 250,- PER DAG. Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor een bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

Verzuimverzekeringen offertes

Beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen voor beperken ziekteverzuim
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden. Beperken ziekteverzuim begint bij goede afspraken.
 2. Verzuimverzekering, stoploss of in eigen beheer.
  • Slim inkopen en afwegen of een polis verstandig is, kan het bedrijf veel geld opleveren. Als u, financieel voordelig, de risico’s kan afwentelen op een verzekeraar, dan kunt u uw bedrijf daar een voordeel mee doen.
 3. Geef alle ziekmeldingen door .
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 4. Voer een actief preventief beleid. 
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim. Beperken ziekteverzuim in preventie verdient altijd de voorkeur.
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. Beperken ziekteverzuim bij oudere werknemers kan waardevol zijn voor beide partijen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het Beperken ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  • Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst voor beperken ziekteverzuim.
  • Best lastig om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.
 11. Verzuimprotocol. 
  • Goede afspraken met werknemers en oproepkrachten (meer tips) zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal voor het beperken ziekteverzuim. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Moet ik altijd loon doorbetalen?

Op de verplichte loondoorbetaling bestaan ook uitzonderingen. U mag als werkgever de loonbetaling staken of opschorten als uw werknemer:

 • de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Hiernaast een uitspraak van een rechter waar veel werkgevers mee te maken krijgen; sportblessures. Bij dit voorbeeld heeft Rechtsbijstand MKB zijn waarde aangetoond.
 • bij zijn aanstelling gebreken heeft verzwegen die wel van belang waren bij de beoordeling of de werknemer in staat is de werkzaamheden uit te voeren
 • weigert mee te werken aan zijn herstel
 • weigert passende arbeid te verrichten
 • weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie
 • geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen

Let op bij beperken ziekteverzuim!

Bij een geschil over loondoorbetaling moet u uw werknemer eerst in de gelegenheid stellen om alsnog aan de regels te voldoen. Dit doet u schriftelijk. U stelt hierbij een datum vast waarvoor hij of zij alsnog de regels moet opvolgen. Weigert uw werknemer dit? Dan mag u de loonbetaling daadwerkelijk staken of opschorten.

Premie online berekenen

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020 Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video