Fiscaal aftrekken voortrekken

Fiscaal aftrekken voortrekken” gaat over het wel of niet fiscaal aftrekbaar zijn van de premie voor een verzekering voor een nabestaandenvoorziening.

Fiscaal aftrekken voortrekken

Om het inkomensverlies bij overlijden op te vangen is het mogelijk een ANW de Algemene Nabestaanden Wet verzekering af te sluiten. Lekker makkelijk gewoon via de werkgever. En de premie is dan lekker fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wie maakt me gek? Wel, dat is de fiscus maakt iedereen gek want die keurt de fiscale aftrek af. Dat maakt zo’n verzekering plots in dat jaar flink veel duurder.

Het was namelijk een vrijwillige verzekering bij de werkgever en dan is de premie fiscaal niet aftrekbaar. Voor de echte vorser… ook privé de verzekering afsluiten levert geen fiscale aftrek op want er zit geen afkoopverbod op deze verzekering. Voor de liefhebber Hof Amsterdam nr. 2007/00953. Fiscaal aftrekken voortrekken is er dus niet bij voor dit Gerechtshof.

Enfin, toch een nabestaande voorziening regelen die fiscaal aftrekbaar is? Gewoon een traditionele lijfrenteverzekering sluiten met een gegarandeerd kapitaal en een stabiele winstdeling.

Audio

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Veel meer moois over de aftrekbaarheid en Box1 of Box3 voor een ANW de Algemene Nabestaanden Wet verzekering bij Lees meer. Let ook op de comment/reactie van Wim Dronkers.Een ANW de Algemene Nabestaanden Wet verzekering is een risicoverzekering die zowel in box 1 als in box 3 kan worden afgesloten. Of sprake is van een box 1-verzekering of een box 3-verzekering hangt af van de opmaak van de polis. Voldoet de polis aan de voorwaarden voor een box 1-nabestaandenlijfrente, dan wordt de Anw-hiaatverzekering als een box 1-nabestaandenlijfrente behandeld. De keuze voor een box 1-verzekering of een box 3-verzekering moet dus worden gemaakt bij het opmaken van de polis.

Box 1

Een belangrijke voorwaarde waar een box 1-nabestaandenlijfrente aan moet voldoen, is dat in de voorwaarden of op de polis een afkoopverbod is opgenomen. Verder geeft een nabestaandenlijfrente slechts recht op een uitkering in termijnen, en niet op een uitkering ineens. Het voordeel van een Anw-hiaatverzekering in box 1 is dat de premie – op voorwaarde dat er voldoende aftrekruimte is – aftrekbaar is. Nadeel is dat de uitkeringen in alle gevallen, dus ook als de lijfrentepremie niet of niet volledig in aftrek is gebracht, progressief in de belastingheffing worden betrokken. De belastingplichtige kan, als hij kan aantonen dat hij de premie niet heeft afgetrokken, een beroep doen op toepassing van de beperkte saldomethode.

Box 3

Voldoet de Anw-hiaatverzekering niet aan de voorwaarden voor een box 1-nabestaandenlijfrente, dan is sprake van een box 3-verzekering. Het niet kunnen aftrekken van de premie is een nadeel van een Anw-hiaatverzekering in box 3. Voordelen zijn dat in de uitstelfase de waarde vaak niet meegenomen hoeft te worden bij de vaststelling van de rendementsgrondslag in box 3. Als het een premiebetalende verzekering betreft, is de waarde van de verzekering namelijk nihil. Bovendien kan de uitkering zowel ineens als in termijnen plaatsvinden. In beide gevallen is de uitkering onbelast in box 1.

Fiscaal aftrekken voortrekken

Dus blijf opletten of de premie voor een ANW-verzekering fiscaal aftrekbaar is. Fiscaal aftrekken voortrekken is er niet bij en dat kan veel geld schelen.

Pensioen Lijfrente AOW

Reacties

1 reactie op “Fiscaal aftrekken voortrekken”

Laat uw reactie achter