Beatles

AOW-ers. Wie wil erbij horen?
De negatieve geur van oud en overbodig kan iedereen opsnuiven. Ondanks verwoede pogingen van verzekeraars pensioen vrolijk en uitdagend voor te stellen met witte stranden, duiken en reizen, blijft pensioen toch vooral geassocieerd worden met treurigheid. Biljarten, klachten, rollators, zorgkosten, aowkosten en het ergste: overbodig zijn.

Wij hebben dat uiteindelijke gewoon aan ons zelf te danken. We verplichten immers iedereen op 65 jaar de AOW-uitkering in ontvangst te nemen.
De ” ga-weg-uit-onze-samenleving-uitkering. “

Zelfs de Koningin moest de AOW-uitkering in ontvangst nemen. Ongetwijfeld voelde ze zich hier gegeneerd over, want ze stort dit geld direct in een stichting voor een goed doel. Een niet mis te verstane politieke boodschap.

Maar er zal een verandering komen.
Er zal een moment komen dat ouderen niet meer zielig zijn.

Ouderen die de politieke agenda gaan bepalen.
Ouderen met veel geld en een enorme politieke invloed.
Ouderen die jongeren gaan opzadelen met steeds meer kosten van de vergrijzing.

Die jongere generatie zal financieel worden uitgekleed.

Will you still need me,
Will you still feed me,
When I am twenty-one.