De pensioendotatieverzekering

Zie ook weblog april 2009

De pensioenopbouw voor de DGA wordt vaak geregeld binnen de BV, het zogenaamde pensioen in eigen beheer. Voor nabestaandenvoorzieningen geldt dat dit veelal extern wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Raakt de ondernemer arbeidsongeschikt dan biedt een aov inkomensbescherming maar wat gebeurt er met de pensioenopbouw in eigen beheer bij arbeidsongeschiktheid? Het risico hiervan kan immers niet worden verzekerd. Voor dit risico is een verzekeringsmogelijkheid gecreëerd te weten de pensioen-dotatieverzekering.

De dotering van de pensioenen tot de 65-jarige leeftijd kan worden voortgezet. Hiermee is in feite de premievrijstelling van de dotaties meeverzekerd. Deze verzekering kent als verzekerde de DGA en als verzekeringnemer de Holding waar de pensioentoezegging middels een pensioenbrief is geregeld. Raakt de DGA arbeidsongeschikt dan zal de verzekeraar aan de Holding de pensioendotatie gaan uitkeren tot de 65-jarige leeftijd van de DGA. Het op deze wijze gevormde doelkapitaal kan worden aangewend om de gedane pensioentoezegging te kunnen nakomen. Indien men gebruik wenst te maken van de pensioendotatieverzekering dan heeft de fiscus aangegeven dat er ook een inkomensvervangende loongerelateerde inkomen moet worden gegenereerd binnen de holding.Dit houdt dus in dat er ook een aov dient te worden gesloten indien er een pensioendotatieverzekeringwordt geregeld. De hoogte van de aov dient minimaal gelijk te zijn aan het minimumloon (€ 17.000).