Doteren aan een dotatiepolis

Wat is een Dotatieverzekering?

Menig DGA bouwt nog pensioen op in Eigen Beheer. Dat kan een prima beslissing zijn maar meestal wordt dat alleen gedaan omdat “de accountant” het een handige manier vindt om belasting uit te stellen. Een grondige beslissing nemen over eigen beheer is geen sinecure en heeft vergaande consequenties.

Maar hoe zit het met de opbouw en dotatie van het Eigen Beheer pensioen van een DGA bij arbeidsongeschiktheid? Het staat fraai geformuleerd in de Modelpensioenbrief van de Belastingdienst: “Pensioenopbouw zal na het verstrijken van de eerste twee ziektejaren alleen worden voortgezet indien de dienstbetrekking als gevolg van de arbeidsongeschiktheid is verbroken en werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt.”

Mooi gesproken maar wie gaat dat dan betalen? De Amersfoortse Verzekeringen heeft er een slimme  oplossing voor bedacht: De Dotatieverzekering oftewel de Eigen Beheer AOV.

DotatieHiernaast een schematisch weergave van de balansconsequenties. het risico kan niet zomaar een gewone standaard polis worden opgelost; er zijn strakke eisen.

Even bellen en dan vertellen wij er alles over en maken een berekening voor deze Dotatieverzekering oftewel de Eigen Beheer AOV. ook voor standaard pensioenbrief of pensioenbrieven op maat.