Knappe risicopartnerpensioenknippen

Leuk die aftopping van het pensioengevend salaris tot € 100.000,- maar de gevolgen zijn immens groot voor de partner van zo’n werknemer.

Een partner heeft tot 2015 een redelijke nabestaanden pensioenvoorziening tegoed vanuit een pensioenregeling. Vanaf 2015 is het treurig gesteld maar het wordt wel toegestaan de pijn een beetje te verlichten met een risicopartnerpensioenknip.

Een voorbeeldje laat zien hoe het eruit gaat zien zonder pensioenknip.

2014. De man verdient in 2014 € 213.447,- en maakt 30 dienstjaren tot 67 jaar. De partner heeft nu in 2014 recht op een nabestaandenpensioen van € 79.800,-. (€ 213.447,-minus franchise € 13.447,- maal 30 jaar maal per dienstjaar 1,33%)
2015. De man verdient in 2015 € 213.447,- en maakt 30 dienstjaren tot 67 jaar. De partner heeft nu in 2015 recht op een nabestaandenpensioen van per jaar ongeveer € 30.050,-. (€ 100.000,-,- minus franchise € 13.650,- maal 30 jaar maal per dienstjaar indicatief 1,16%)

De gedeeltelijke oplossing; een risicopartnerpensioenknip. De oude aanspraken blijven in stand tot 2015 en daarna geldt het nieuwe regime. Die oude aanspraken zijn natuurlijk afhankelijk van de reeds gemaakte verstreken dienstjaren. Tot zover de theorie. De praktijk is weerbarstiger want welke pensioenverzekeraar of pensioenfonds gaat dit aanbieden en dus administreren?

De alternatieven zullen zijn: Een rijke partner trouwen; niet doodgaan of een overlijdensrisicoverzekering in privé afsluiten.