Eigen pensioen bijdrage 2015 berekenen

rekenmachine ne toetsenbordEind van de maand januari zal iedereen voor 2015 een nieuwe salarisstrook ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen bijdrage in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2015. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen bijdrage is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 32.642,- fulltime
 2. AOW franchise 2015 € 12.642,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen bijdrage (stel) 4% per jaar  € 640,- dus
 7. per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Bijzondere omstandigheden.

 • Afstandsverklaringen zijn anno 2015 uit de boze. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2015 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring officieel vast.
 • Vergeten eigen bijdrage. Is de eigen pensioen bijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.
 • Te hoge eigen bijdrage. Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.
 • Partnerdefinitie. Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Een pensioenfonds of verzekeraar heeft soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie.

Waar is er vaak een (fors) lagere franchise? 

Die lagere franchise komt door de berekeningsmethodiek.

We gingen steeds uit van 65 jaar en een opbouw van maximaal pensioen van 70% inclusief AOW.
Nu gaan we uit van 67 jaar en een opbouw van maximaal pensioen van 75% inclusief AOW.

De rekensom bij een middelloonregeling of beschikbare premieregeling, is dan als volgt:
De enkelvoudige gehuwde AOW (€ 9.482,-) wordt in 2015 teruggerekend naar een franchise door deze te vermenigvuldigen met 100/75%. Dat betekent ene franchise van € 12.642,-
In 2014 was dat dus een 100/70% € 13.449,-. En dus een fors lagere franchise.