Eigen pensioen bijdrage 2016 berekenen

rekenmachine ne toetsenbordEind van de maand januari 2016 zal iedereen een nieuwe salarisstrook ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen bijdrage in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2016. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen bijdrage is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 32.953,- fulltime
 2. AOW franchise 2016 € 12.953,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen bijdrage (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Bijzondere omstandigheden.

 • Maximum pensioengevend loon is vastgesteld op € 101.519.
 • Afstandsverklaringen zijn uit de boze. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2016 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast.
 • Vergeten eigen bijdrage. Is de eigen pensioen bijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.
 • Te hoge eigen bijdrage. Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.
 • Partnerdefinitie. Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie.
 • Aanmelding. Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles.