McOma met rugzak

Mag ik aan u voorstellen McOma.

Zij is 75 jaar en staat achter de toonbank bij McDonalds. Het is geen moeilijk werk om te doen. Hamburger in een zakje.Knopje indrukken op de kassa en kijken hoeveel geld je moet teruggeven. Ze is oud en met een paar kleine gezondheidsklachtjes, maar….

Maar zij kan daar niet werken want,

De McDonalds baas moet dus flexibel zijn om McOma in dienst te hebben. En de kosten wegen zelden op tegen de baten. McDonalds zal dus wel gek zijn haar in dienst te nemen.

Is dit dilemma op te lossen?

Iedereen krijgt op 65 jaar (in 2020, 66 jaar) verplicht een AOW uitkering. U krijgt daarmee impliciet ook het signaal van de overheid dat u geacht wordt zich terug te trekken uit de samenleving. Een – Ga-weg-uit-onze-samenleving – uitkering. Een discriminatie die zijn weerga niet kent.

Werken met oudere werknemers wordt alleen fiscaal een beetje aangemoedigd doordat werkgevers profiteren van lagere werkgeverslasten na 65 jaar. Iedere ondernemer weet echter dat dit een marginaal voordeel is tegenover de forse kosten en de veelal lagere productiviteit van ouderen.

Goede fiscale en financiële maatregelen waarbij ouderen een positieve discriminatie krijgen op de arbeidsmarkt blijven tot nu toe achterwege. Zouden deze maatregelen er wel komen dan komt de bonus, een verhoging van de arbeidsparticipatie, vanzelf. De voordelen voor de samenleving zijn van financiële aard maar ook zullen de zorgkosten afnemen en de samenhang bevorderen.

Er zijn nota bene bestaande financiële regelingen die uitstekend te gebruiken zijn om dit doel, namelijk verhoging van de arbeidsparticipatie, te verwezenlijken. Eén daarvan was de Levensloopregeling. Helaas is deze regeling per 1 januari 2012 niet meer geaccepteerd.

De Levensloopregeling biedt de mogelijkheid ouderen volop deel te laten nemen in de huidige samenleving. Ook de vorige minister geeft aan dat een levensloopregeling hier prima voor kan worden ingezet. “Wanneer door verlof de tijdsdruk in drukke periode afneemt, zijn werknemers beter in staat om langer door te werken”.

Hij doelt daarbij natuurlijk op 65-minners. Ik denk daarbij aan 65-plussers.

Het instrument van de levensloop kan in de huidige vorm niet voor 65-plussers worden gebruikt. Dit instrument is namelijk in handen van een groep zeer onverantwoordelijke lieden; de werknemers zelf. Toch is de levensloopregeling met kleine aanpassingen uitstekend in te zetten voor McOma casus.

We kunnen een gedeelte van de AOW-premie gaan gebruiken voor de opbouw van een levenslooptegoed. Zorg dat de werkgevers onder voorwaarden de beschikking krijgen over het levenslooptegoed. Dat tegoed mag echter alleen door de werkgever worden aangewend voor 65-plus arbeidsplaatsen.

Als die werkgever royaal voor de extra kosten en de lagere productiviteit, gecompenseerd
wordt en hij lekker met die ouderen geld kan gaan verdienen, dan is hij daar snel voor te porren.
Deze oudere met levenslooprugzak zal ook snel worden omarmd door verenigingen, stichtingen en overheden. Niet vanuit een sociale gedachte maar gewoon als arbeidskracht.

Natuurlijk zal er uitgebreid over de vorm moeten worden gediscussieerd.
Natuurlijk zitten er schaduwzijdes en risico’s aan deze vorm.
Natuurlijk zullen we beducht moeten zijn op een stapel bureaucratische regeltjes en uitzonderingsgevallen.

Maar veel keuze is er niet. Een samenleving die 65-plussers wegschuift zoals nu gebeurt, is gedoemd naar de knoppen te gaan.

Winst maken met 65-plussers.

Winst maken met AOW-ers door werkgevers kan zorgen dat de huidige problemen rondom ouderen worden omgebogen naar een samenleving waar ouderen gewoon deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden.

Dat is vele malen humaner dan AOW-ers, zonder voorwaarden, duizend euro per maand een Ga-weg–uit–onze–samenleving – uitkering te geven en ze verder aan hun lot over te laten. Zolang de financiële voordelen voor een werkgever substantieel zijn, zal die werkgever de ouderen met ballonnen en slingers in zijn zaak verwelkomen.

Ik droom van de volgende personeelsadvertentie.

Mc Donalds zoekt een Baliemedewerkster

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan
een werknemer met een Levenslooprugzak.
Werktijden, werkduur en werkdruk worden in overleg vastgesteld.
U ontvangt een levenslang contract.

McDonalds: een werkgever voor het leven

Pensioen Lijfrente AOW

Laat uw reactie achter