Met 119 km richting prépensioen

Het was een heerlijke dag gisteren. Tevreden stond ik nog even in de gebruikelijke A1-file om half acht.
Thuis een broodje en de TV aan voor het nieuws.

En toen kwam er een grapje van het Journaal: Het vroegpensioen voor overheidspersoneel was niet meer 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden om de arbeidsparticipatie te verhogen. Maar het was geen grapje.

Niet 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden.

Ja maar; ze krijgen dan geen volledig pensioen.
Ja maar: ze moet er zelf met levensloop voor sparen.
Ja maar; ze krijgen een hoger pensioen als ze op latere leeftijd pensioneren.
Ja maar; het ligt best wel genuanceerder.
Ja maar; dit blijft een aanfluiting als de rest van Nederland volgens deze regering met 65 jaar met pensioen moet.

Ambtenaren die met ambtenaren onderhandelen over hun ambtenarenpensioen.
Tja, dan kun je van alles verwachten.

Ik heb ook een goed voorstel voor de regering.
Laten we de maximum snelheid van 120 km per uur voor iedereen verlagen naar 100 km per uur.
Overheidspersoneel kunnen dan hun goede wil tonen en ook minder hard gaan rijden:
119 km per uur.