AVB – BAV – BCA – BTA …….uhh?

Het bovenste rijtje gaat over de afkortingen die wij gebruiken voor 4 soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De afkortingen zijn AVB – BAV – BCA – BTA

AVB – BAV – BCA – BTABAV = Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVB = Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

BCA = Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering

BTA = Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen aansprakelijkheidsverzekering.

Audio

Voor de liefhebbers hebben we ook informatie over deze AVB – BAV – BCA – BTA in een podcast ingesproken.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert een schade die u of uw medewerkers veroorzaken bij anderen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook wel afgekort tot AVB, vergoedt zowel de schade aan personen als de schade aan spullen. Denk aan een bedrijfsongeval, een schadeclaim die voortvloeit uit een bedrijfsfout of soms zelfs een schade door een gebrekkig product.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw onderneming. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert materiële schade maar ook  letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om  uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk  verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer aansprakelijkheidsverzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download. Een beroepsfout speelt vaak bij adviserende beroepen. Het gaat hierbij om een verkeerd advies of een andere vergissing die – vaak – leidt tot financiële schade voor uw klant. Voor wie deze BAV bijvoorbeeld van toepassing zijn?

 1. Accountants
 2. Adviseurs
 3. Ingenieurs
 4. Bemiddelaars
 5. Interim-managers
 6. Makelaars
 7. Architecten
 8. Assurantietussenpersonen
 9. Advocaten
 10. Belastingadviseurs
 11. Marketingadviesbureaus
 12. Automatiseerders

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Verschil BAV en AVB

 1. BAV
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. AVB (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Zelf rekenen aan een AVB – BAV – BCA – BTA

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter