Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatenberoepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidspolis. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpel weg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

15 Kritische vragen

 1. Welke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.

Verzekeraars en premies

“Oude” advocaten dossiers

Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

De voorwaarden van een beroepsvereniging w.o. de Nederlandse Orde van Advocaten stellen zo’n verplichting echter wel. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk polis wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt door de Orde geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn en bij welke belangenorganisatie is gekozen.

Er zijn natuurlijk veel aspecten waar er bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat of jurist rekening moet worden gehouden. Verschillende verzekeraars hebben beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor advocaten en juristen samengesteld die, tegen acceptabele premies, voldoende dekking geven voor de alledaagse risico’s die aanwezig zijn tijdens de beroepsuitoefening.

Het is dus best een specialisme om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze beroepsgroep precies passend te krijgen. Voldoende verzekerde dekking, ruime verzekeringsvoorwaarden en een soepele deskundige afhandeling bij schade zijn kernzaken om bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat of jurist, curatoren, mediator, etc. rekening mee te houden.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter