Veilig werken op een dak

hamer en spijkersBedrijven die op een dak werken zijn voor elke verzekeraar een nachtmerrie. Er is vaak veel letselschade en materiële schade door onzorgvuldig werken.  Een dakdekkersrelatie vertrouwde mij ooit toe: “Ze (de werknemers) vallen er allemaal eens in hun leven van af.” Een beangstigend vooruitzicht.

Maar ook brandgevaar is een grote zorg. Daarom hebben verzekeraars en andere belanghebbende strenge richtlijnen rondom de brandveiligheid bij het werken op een dak. Er is door de “dakenbranche” afgesproken om de brandveiligheid op het dak serieus te nemen. Door een optimalisatie van het ontwerp en de detaillering van platte daken is de kans op het ontstaan van brand beperkt.

Het resultaat is de norm NEN 6050 met als titel: ‘Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen’.

Hieronder een in het korte uitleg over de NEN 6050. De kans op het ontstaan van brand is over het algemeen het grootst op plaatsen waar het dak aansluit tegen andere bouwdelen en op plaatsen waar het dak is doorbroken. In de norm zijn betreffende aansluitingen benoemd en de eisen geformuleerd waaraan moet worden voldaan om tot een brandveilig ontwerp en dito uitvoering te komen. Deze aansluitingen kunnen op eenvoudige wijze, met gangbare systemen en materialen, nagenoeg zonder risico worden gerealiseerd. Met een beperkt risico op het ontstaan van brand tijdens werkzaamheden op en aan het dak, maar uiteraard met behoud van de zekerheid dat de aansluitingen duurzaam waterdicht zijn.

Premie offerte bouw- en dakdekkersverzekering aanvragen

Eisen voor brandveilig werken:

Algemene eisen:
a. Binnen een straal van vijf meter van de plaats van de werkzaamheden zijn geen brandbare materialen
opgesteld. Brandbare materialen die zich daarbinnen bevinden, zijn met branddekens afgedekt.
b. Gasslangen zijn deugdelijk en zonder gebreken. Zij voldoen aan de laatst geldende regelgeving.
c. Gedurende de aanwezigheid van verzekerde op de plaats van de werkzaamheden zijn binnen handbereik
aanwezig:
–  twee verzegelde draagbare blustoestellen, elk met een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC), die elke twee jaar
worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
–  ten minste twee branddekens.
d. Tijdens werkonderbrekingen en bij het verlaten van de plaats van de werkzaamheden zijn de branders gedoofd
en zijn de kranen op alle gasflessen dichtgedraaid.
e. Vanaf het beëindigen van werkzaamheden met open vuur wordt gedurende 60 minuten voortdurend controle
uitgeoefend op het mogelijke ontstaan van brand.

Eisen voor brandveilig werken op daken:
f. De opslag van brandbare materialen op het dak voldoet aan de volgende voorwaarden:
– de hoeveelheid materialen is niet groter dan op één werkdag kan worden verwerkt;
– de materialen zijn op ten minste vijf meter van dakranden en opgaande gevels geplaatst;
– de materialen zijn zodanig over het dak verspreid dat concentraties van materialen ten minste vijf meter van elkaar zijn verwijderd;
– isolatiematerialen zijn niet hoger opgestapeld dan twee meter vanaf het dakvlak.
g. Elke bitumenketel voldoet aan de volgende voorwaarden:
– de ketel is voorzien van een functionerende temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren;
– de ketel staat in een metalen overloopbak waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de netto-inhoud van de ketel;
– de ketel met overloopbak staat vrij van de dakbedekking, op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels;
– de ketel bevindt zich niet binnen een straal van vijf meter van een gasfles.
h. Bij renovatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden heeft verzekerde voldaan aan zijn onderzoeksplicht en de uitvoering van de werkzaamheden daarop afgestemd, zoals hierna genoemd.
– Verzekerde heeft informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten.
– Verzekerde heeft deze informatie afgestemd met de opdrachtgever en de uitvoerende partij.
– Verzekerde heeft op basis van de verzamelde informatie schriftelijke richtlijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden opgesteld.
– Verzekerde maakt gebruik van koude kleefstof of zelfklevende materialen indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen.

Premie offerte bouw- en dakdekkersverzekering aanvragen