Datariskverzekering online premie berekenen in 2019

Deze datariskverzekering dekt eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data:

1datariskverzekering . Systeeminbraak

Cyber en DataRisk premieberekening

2. Privacy

Deze dekking dekt gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

3. Digitale aansprakelijkheid

Deze datariskverzekering dekt

4. Hacking:

Deze datariskverzekering geeft dekking dekt de schade veroorzaakt door hackers:

5. Afpersing:

De datariskverzekering beschermt u tegen

6. Omzet verlies door cyberaanvallen:

en verzekert omzetverlies door bijvoorbeeld een DDos-actie of andere aanval op de computersystemen van uw relatie, leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel.

De beleidsregels meldplicht datalekken kunt u raadplegen. Meer informatie over cyberrisico’s zoals aansprakelijkheid, bedrijfsschade en de boete op grond van de meldplicht Datalekken vindt u in deze mooie interactieve cyberbrochure

Maatwerk datariskverzekering IT professionals

Wij kunnen standaard cyberrisico voor MKB-ers op een uitstekende wijze tegen een gunstige premie verzekeren. Hier de online MKB standaard premie. Echter IT professionals verdienen een specifieke maatwerkofferte waar de risico’s grondig worden beoordeeld en er een uitwerking komt waar vooral de systeemrisico goed in kaart zijn gebracht.

Cyber & Beroepsaansprakelijk IT-professional

Voorbeelden meldplicht datalekken

Afwegen of een datalek gemeld moet worden

Op basis van drie afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een datalek gemeld moet worden:

  1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
  2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
  3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
  4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Cyber en datariskverzekering verzekert uw bedrijf onder andere tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Cyber en datariskverzekering is in Nederland sinds 2011 verkrijgbaar en past zich voortdurend aan, aan de snelle ontwikkelingen van de digitale wereld. Het is een datariskverzekering die al jaren voortbouwt op onze ervaring hier en in het buitenland. Zo kunt u zich bezig houden met uw bedrijf zonder zorgen te hebben over de gevolgen van deze criminaliteit.

Premies online

Video

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter