Bij aansprakelijkheid moet men voortdurend onderscheid maken tussen de situaties waarin de aanhanger zich bevindt.

Indien de aanhanger veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen is , geldt er primaire dekking op AVP.

Indien de aanhanger niet veilig buiten verkeer tot stilstand gekomen is, valt hij onder de  WAM van het trekkend voertuig. Dit geldt ook als de aanhanger inmiddels losgekoppeld is en verplaatst wordt.

In beide situaties geldt dat het hier uitsluitend gaat om schade, toegebracht aan ( zaken van ) derden. Schade aan de aanhanger zelf, vallen niet onder de dekking, tenzij de aanhanger apart casco verzekerd is.