Indien de verzekeraar de verzekerde schadeloos heeft gesteld, treedt hij in rechten van verzekerde om schade op schuldige derde te verhalen; geldt ook bij onverplichte schade-uitkering op basis van een verzekering.