Een risico verzekering  is een levensverzekering waarbij voor de verzekeraar de verplichting tot het doen van een uitkering of een reeks van uitkeringen ontstaat, indien de verzekerde komt te overlijden vóór de in de polis genoemde datum.

Bij een aflopende risicoverzekering echter wordt het maximumbedrag alleen uitgekeert als de verzekerde binnen een bepaalde termijn komt te overlijden. Daarna geldt dat hoe later de persoon overlijdt, des te lager de uitkering zal zijn.