Afmelding van auto geschiedt door verzekeraar of volmacht van verzekeraar. Zodra er geen dekking meer voor de auto bestaat om welke reden dan ook (wanbetaling, opschorting, verkoop) dan wordt dit doorgegeven aan het Rijksdienst Wegverkeer (RDW)