De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is een volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verzekerd is. Iemand die niet in Nederland woont maar wel hier werkt, kan ook verzekerd zijn. Voor de AKW betaalt u geen premie.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen.  De Kinderbijslag is ingevoerd om de financiële verschillen tussen gezinnen met en zonder kinderen niet te groot te laten worden.
Het bedrag aan kinderbijslag hangt af van:

  • het aantal kinderen in het gezin;
  • de leeftijd van de kinderen;
  • waar ze wonen;
  • van hun eigen inkomen.

Kinderbijslag wordt toegekend en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vier keer per jaar, na afloop van het kwartaal, wordt de kinderbijslag aan een van de ouders van het kind betaald.