ANW de Algemene Nabestaanden Wet is een plezierige sociale vangnet voor hen die als nabestaande geen of nauwelijks een nabestaanden pensioenuitkering hebben. Hieronder de toelichting op deze voorziening. Meer informatie bij de SVB.

ANW de Algemene Nabestaanden Wet

ANW de Algemene Nabestaanden WetU krijgt een ANW de Algemene Nabestaanden Wet als:

  • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
  • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
  • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
    • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
    • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.

Als u een kind jonger dan 18 jaar heeft

U kunt dan een nabestaandenuitkering krijgen als:

  • u uw eigen kind of pleeg- of stiefkind verzorgt, én
  • dit kind tot uw huishouden behoorde op het moment van overlijden.

Andere inkomsten verlagen uw ANW

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige ANW de Algemene Nabestaanden Wet. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij die helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de ANW de Algemene Nabestaanden Wet.

Als deze voorwaarden niet voor u van toepassing zijn, kunt u nog in aanmerking komen voor een uitkering als door het overlijden een kind jonger dan 18 jaar bij u komt wonen. Indien dit het geval is dan raden wij u aan om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Het is voor ANW de Algemene Nabestaanden Wet niet van belang of u met de overledene gehuwd was of samenwoonde. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. U dient dan wel de nabestaande te zijn van de overledene.