AOW Garantiepolis

De polis is bestemd voor diegene die twijfelen aan de houdbaarheid van de AOW. Redenen om aan de houdbaarheid te twijfelen zijnde toenemende druk op ons sociale stelsel door de dubbele vergrijzing.

  1. Steeds meer ouderen als jongeren
  2. Ouderen hebben een steeds hogere levensverwachting.

De financiële druk op de jongere generatie stijgt daardoor jaar in, jaar uit. Principiële keuzes door de huidige politieke partijen worden echter uit de weg gegaan.

Wij ontwikkelen momenteel een nieuwe variatie op de AOW-polis waarbij consumenten verzekerd kunnen zijn van een gegarandeerde uitkering na 65 jaar. Zodra er nieuws is over dit product zal dat op deze pagina en in de media bekend worden gemaakt.

AOW Stempel