De Arbo-wet is een raamwet en geeft regels die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk.

De belangrijkste arbowetregelgeving is gepubliceerd in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbo-wet 1998), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en in beleidsregels.