Klasse 1
Deze bestaat uit een elektrisch systeem met minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, geen detectie en geen alarmering:

 • minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de startmotoronderbreking)

N.B.: Af-fabriek systemen voldoen reeds met een onderbreking op het motormanagement

Klasse 2
Deze bestaat uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie en alarmering.

 • minimaal twee automatische blokkeringen conform klasse 1
 • omtrekdetectie en ruimtelijke detectie;
 • akoestische signalering
 • optische signalering

Klasse 3
Deze bestaat uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie.

 • blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor
 • omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
 • optische signalering
 • hellingdetectie
 • akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene

Klasse 4
Deze bestaat uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 alsmede een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:

 •   beveiligingssysteem conform klasse 1, 2 of 3
 •   een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan de  meldkamer.

Klasse 5
Deze bestaat uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM voorschrift AA03 voor klasse 3 systemen gekoppeld aan een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:

 •   Beveiligingssysteem conform klasse 3
 •   een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan de meldkamer
 •   Dit systeem dient geactiveerd te worden wanneer het alarmsysteem in alarm gaat.