Dit zijn kosten die een verzekerde maakt met als doel schade te voorkomen en/of te beperken